دسته: مالیاتRSS
معاملات فصلی
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معاملات فصلی

سامانه معاملات فصلی و ضوابط جدید آن

دفاعیه مالیاتی
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دفاعیه مالیاتی

توصیه می شود برای این منظور از مشاورین مالیاتی آگاه و کار آزموده مدد بگیرید، این مشاورین با اتکا به قوانین و بخشنامه‌ها و آراء مالیاتی قادرند، دفاعیه مستند و مستدل تنظیم و با حضورو مذاکرات دفاعی در جلسه رسیدگی‌، ضریب موفقیت مودیان را در هیات ها افزایش دهند.

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی
۷ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

معافیت مالیاتی برای واحدهای تولیدی و معدنی

در این قانون ۱۰۰درصد درآمد ابرازی ناشی از فعالیت های تولیدی و معدنی واحدهای تولیدی و معدنی، اشخاص حقوقی غیردولتی اگر در مناطق کمتر توسعه یافته باشد به مدت ۱۰ سال و در سایر مناطق به مدت ۵ سال از مالیات معاف است.