دسته: مالیاتRSS
بخشنامه معافیت مالیات حقوق
۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه معافیت مالیات حقوق

پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

کاربرد سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی
۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کاربرد سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی

یکی از تکالیف الزامی قانون مالیاتها که تمامی شرکتها، ارگانها و حتی اشخاص حقیقی ملزم به اجرای آن هستند ماده ۱۶۹ مکرر یا گزارش صورت معاملات فصلی می باشد.

نکات مهم مالیاتی – بخش دوم
۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش دوم

اضافه پرداختی بابت مالیات درآمد حقوق طبق مقررات این قانون مسترد خواهد شد، مشروط بر این که بعد از انقضای تیر ماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی‌حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرارگیرد.

نکات مهم مالیاتی – بخش اول
۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش اول

پیشنهاد میکنم نکات زیر را بصورت اورژانسی در اولین فرصت در دستور کارخود قرار دهید

مالیات علی الحساب واردات
۱ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مالیات علی الحساب واردات

پیرو بخشنامه شماره ۱۰۱۵۱۲‏/۹۵‏/۱۹۱مورخ ۹۵,۰۶.۰۲ موضوع ابلاغیه مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص اخذ مالیات علی الحساب واردات

اعطای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان
۲۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اعطای معافیت مالیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان

شرکت‌های دانش‌بنیان، از تاریخ تأیید در کارگروه می‌توانند از معافیت استفاده کنند، بنابراین اگر بخشی از فروش کالاها و خدمات دانش‌بنیان، قبل از تاریخ تأیید کارگروه محقق شده باشد، نمی‌توانند برای آن معافیت مالیاتی تقاضا کنند.

گزارش مالیاتی بخش نهم
۲۶ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش مالیاتی بخش نهم

بررسی تراکنش های مشکوک مد نظر همکاران باشد، ما به اندازه کل مالیات مشاغل بند ج سال ۹۳ از ۴۵ مؤدی مالیات گرفتیم که این نشان از لزوم توجه بیش از پیش در این مورد را ضروری می سازد.