دسته: مالیاتRSS
آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها
۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیات ها

آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ شد.

نکات مهم مالیاتی – بخش هشتم
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم مالیاتی – بخش هشتم

پس از ثبت اظهارنامه مودی با مراجعه به سامانه پرداخت الکترونیکی مالیات می تواند پرینت قبض های خود را مشاهده نماید.

اظهارنامه اجاره املاک
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه اجاره املاک

براساس قانون مالیات های مستقیم، درآمد هر شخص ناشی از اجاره املاک مسکونی در تهران تا مجموع 150 متر مربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع 200 متر مربع زیربنای مفید از مالیات بر درآمد اجاره املاک معاف است.