دسته: قوانینRSS
تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

حق شغل کارمندان دولت
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق شغل کارمندان دولت

بر اساس مصوبه هیئت دولت، سقف حق شغل کارمندان دولت ۵۰درصد افزایش یافت.

شرایط سوگند یاد کردن
۲۴ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط سوگند یاد کردن

سوگند یادکردن قابل توکیل نیست و وکیل نمی‌تواند به جای موکل سوگند یاد کند.

بخشنامه 137110 انتقال حسابهای شرکت‌ های دولتی به بانک مرکزی
۲۱ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه 137110 انتقال حسابهای شرکت‌ های دولتی به بانک مرکزی

رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای به تاریخ ۱۶ اسفند به کلیه شرکت های دولتی بجز بانک ها و بیمه های دولتی، دستور داد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی حساب های بانکی خود را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نمایند.