دسته: قوانینRSS
ماده 36 قانون تامین اجتماعی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ماده 36 قانون تامین اجتماعی

در صورتی‌ که‌ کارفرما از کسرحق‌ بیمه‌ سهم‌ بیمه‌ شده‌ خودداری‌ کند شخصاً مسئول‌ پرداخت‌ آن‌ خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت‌ حق‌ بیمه‌ یا عدم‌ پرداخت‌ آن‌ رافع‌ مسئولیت‌ و تعهدات‌ سازمان‌ در مقابل‌ بیمه‌ شده‌ نخواهد بود.

نصاب معاملات در نیروهای مسلح
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نصاب معاملات در نیروهای مسلح

نصابهای تعیین شده از تاریخ این ابلاغیه در کلیه سازمانهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کلیه گیرندگان نصابهای جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح را به کلیه رده‌های اجرایی در سازمانهای خود ابلاغ نمایند.

چک غیرقابل تعقیب کیفری
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

چک غیرقابل تعقیب کیفری

در ادامه به بیان برخی مواردی خواهیم پرداخت که با تحقق هریک از آنان چک دیگر قابلیت تعقیب کیفری نخواهد داشت.

نصاب معاملات 1396
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نصاب معاملات 1396

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

..