دسته: قوانینRSS
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
۲ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)

در اجرای اصل یـکصد و بیست و سـوم قانون اساسـی جمهوری اسلامی ایران، به پیوست «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» که در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ چهارم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۹۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۸۷۰۳۵/۴۸۸ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی واصل شده، جهت اجراء ابلاغ می‌شود.