دسته: قوانینRSS
نکات مهم چک ضمانت
۲۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم چک ضمانت

چک ضمانت تنها در صورتی قابل وصول است که صادرکننده چک خلف وعده کند و در غیر اینصورت اجرای چک خیانت در امانت محسوب می‌شود.

پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ مناقصات – بخش چهارم

قرارداد با برنده مناقصه پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود . این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است

صدور اجراییه برای دارنده چک
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صدور اجراییه برای دارنده چک

فردی که برای پیگیری چک خود به اداره ثبت مراجعه می‌کند، مکلف به پرداخت هزینه‌ای نیست.

نکات مهم چک – بخش اول
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم چک – بخش اول

درصورت کسر موجودی، دارنده چک می تواند کل موجودی حساب را از بانک دریافت کند و برای بقیه مبلغ گواهی عدم پرداخت بگیرد