دسته: قوانینRSS
تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت
۱۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت اوراق قرضه و اوراق مشارکت

پس از سررسید اوراق مشارکت، مشارکت خاتمه یافته و اصل وجه اوراق در ازای دریافت اصل اوراق به دارندگان پرداخت می گردد،بدیهی است پس از انقضای مشارکت سودی به اوراق تعلق نمی گیرد.

فروش و بازخرید اوراق مشارکت
۱۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فروش و بازخرید اوراق مشارکت

به اوراق مشاركت سود ثابتي به طور علي الحساب تعلق مي گيرد كه در مقاطعي از سال پرداخت مي شود. سود قطعي اوراق هم، در سررسيد و از محل سود طرح مورد مشاركت و به تناسب قيمت اسمي و مدت زمان سرمايه گذاري در اوراق، تعيين و دارندگان اوراق مشاركت پرداخت مي گردد.

چک برگشتی
۱۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چک برگشتی

هرگاه دارنده چک یا کسی که چک به نام او پشت‌نویسی شده است، متوجه شود که در حساب صاحب چک، پولی وجود ندارد که به او بپردازند، باید در ابتدای امر، چک را برگشت بزند و پس از آن یک گواهی عدم پرداخت که شامل هویت چک و صادرکننده آن و علت عدم پرداخت چک است را به همراه مهر و امضا از بانک دریافت کند تا بتواند مراحل بعدی شکایت و پیگیری خود را آغاز کند.

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای
۱۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای

دستگاه‌های اجرایی موظفند اطلاعات تمامی کارمندان دارای «گواهینامه شایستگی عمومی احراز سمت‌های مدیریتی» و افرادی که در حال حاضر متصدی یکی از سمت‌های مدیریتی هستند را در بانک اطلاعات مدیران، موضوع ماده (۵۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ثبت نمایند. حداکثر مهلت برای ثبت اطلاعات مدیران فعلی در بانک مذکور شش ماه تعیین می‌شود.

آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانک‌ها
۱۳ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین‌نامه طرز نگهداری اسناد و دفاتر بانک‌ها

اضافه کردن روش نگهداري اسناد به صورت «سوابق الکترونيکي مطمئن» بر اساس سازوکار مندرج در قانون تجارت الکترونيک، در جهت کاهش هزينه نگهداري فيزيکي اسناد و اوراق مذکور توسط مؤسسات اعتباري؛

اوراق قرضه
۱۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اوراق قرضه

سهامی که جهت تعویض با اوراق قرضه صادر می شود با نام بوده و تا انقضاء موعد یا مواعد اوراق قرضه، وثیقه تعهد پذیره نویسان در برابر دارندگان اوراق قرضه دائر به تعویض سهام با اوراق مذکور می باشد و نزد شرکت نگهداری خواهد شد.

قانون تجارت
۱۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قانون تجارت

 قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد.   این قانون در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. این قانون بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه…..