دسته: قوانینRSS
کمک هزینه بارداری
۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کمک هزینه بارداری

به استناد قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده ” مصوب ۲۰/۳/۱۳۹۲ مجلس محترم شورای اسلامی ” از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون کلیه محدودیتهای مقرردر قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب ۲۶/۲/۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانین که براساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجادشده است ، لغومی شود.

سهام
۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سهام

در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد.

بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها
۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه عدم تصدی همزمان در هیات مدیره شرکتها

هیچ فردی نمی تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیر دولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیئت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می شود.

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی
۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انتخاب حسابرس و بازرس قانونی

وزارت امور اقتصادي و دارايي با صدور اطلاعيه اي كليه واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدماتي را مكلف به انتخاب حسابرس و بازرس قانوني از ميان سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كرد.

اصلاح ماده 241 قانون تجارت
۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح ماده 241 قانون تجارت

به هیچ وجه نباید در شركت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شركت‌های سهامی خاص از 10 درصد سودی كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز كند.