دسته: قوانینRSS
اصلاح ماده 241 قانون تجارت
۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصلاح ماده 241 قانون تجارت

به هیچ وجه نباید در شركت‌های سهامی عام از پنج درصد سودی كه درهمان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود و در شركت‌های سهامی خاص از 10 درصد سودی كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می‌شود، تجاوز كند.

فرانشیز بیمه
۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فرانشیز بیمه

به هرحال وجود فرانشیز در همه بیمه نامه ها مقدار قابل ملاحظه ای از تعهد بیمه گر می کاهد و همین میتواند موجب تخفیف و ارزانتر شدن حق بیمه شود.

شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی

از کار افتادگی عبارتست از کاهش پایدار قدرت بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد

مقررات سهام خزانه
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مقررات سهام خزانه

ممنوعیت کلی بازخرید سهام مقرر ماده ۱۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 به چه دلیلی وضع گردیده است؟

شرکتهای سهامی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرکتهای سهامی

ورقه تعهد سهم در دو نسخه تنظیم و با قید تاریخ به امضاء پذیره نویس یا قائم مقام قانونی او رسیده، نسخه اول نزد بانک نگاهداری و نسخه دوم با قید رسید وجه و مهر و امضاء بانک به پذیره نویس تسلیم می شود.

بخشنامه ارسال گزارش بدهی‌ نهادهای عمومی غیردولتی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه ارسال گزارش بدهی‌ نهادهای عمومی غیردولتی

هدف از ابلاغ این بخشنامه، فراهم شدن امکان استفاده از ابزارهای تسویه و تهاتر، نحوه تهیه و ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات موضوع حکم مذکور می باشد که با در نظر گرفتن شرایط خاص شهرداری‌ها و سایر موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تهیه شده است.

شرکتهای تجارتی
۲۸ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرکتهای تجارتی

شرکت نسبی - شرکتی است که برای امور تجارتی تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است.