دسته: قوانینRSS
تبدیل سهام
۱۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تبدیل سهام

برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام مراتب فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر و مهلتی که نباید کمتر از دو ماه باشد به صاحبان سهام داده می شود تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند.

کمک هزینه ازدواج
۱۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کمک هزینه ازدواج

متقاضیان می توانند با دردست داشتن اصل سند ازدواج، دفترچه درمانی، شناسنامه بیمه شده و همسر به شعبه ای که در آن حق بیمه پرداخت می کنند مراجعه کنند.

شرکت تضامنی
۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرکت تضامنی

شركت تضامنى شركتى است كه تحت اسم مخصوص، براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسوليت تضامنى تشكيل مى شود. اگر دارايى شركت براى تاديه تمام قروض كافى نباشد، هر يك از شركاء مسؤول پرداخت تمام قروض شركت است

وظایف بازرس قانونی
۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وظایف بازرس قانونی

گزارش بازرسان باید لااقل 10 روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

آئین نامه اجرای حسابداری تعهدی
۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین نامه اجرای حسابداری تعهدی

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است، به منظور استقرار بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۵ زمینه لازم برای استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده و هزینه‌یابی در دستگاه‌های اجرایی را با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم سازد.

غیبت در مشاغل سخت
۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غیبت در مشاغل سخت

بر اساس آیین نامه جدید ۱۰ روز غیبت غیر موجه در سال، به ۳۶۵ روز غیبت غیر موجه در طول ۲۰ سال افزایش یافته و کارگران می توانند با ۲۰ سال سابقه متوالی وحداکثر ۳۶۵ روز غیبت غیر موجه بازنشسته شوند.

رفع سوء اثر چک برگشتی
۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

رفع سوء اثر چک برگشتی

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امکان‌پذیر است: