دسته: قوانینRSS
تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
۱ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تصویب نامه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

دستگاه­های اجرایی مکلفند کلیه معاملات خود اعم از خرید، مناقصه و مزایده را با توجه به زمان­بندی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام خواهد شد در «سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» که به اختصار «ستاد» نامیده می­شود به انجام برسانند.

اشخاص حقوقی و قانون مالیات ها
۱۹ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اشخاص حقوقی و قانون مالیات ها

جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشي از فعاليتهاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي که از منابع مختلف در ايران يا خارج از ايران تحصيل مي شود، پس از وضع زيان هاي حاصل از منابع غير معاف و کسر معافيتهاي مقرر به استثناي مواردي که طبق مقررات قانون مذکور داراي نرخ جداگانه اي مي باشد، مشمول ماليات به نرخ بيست و پنج درصد(25%) خواهد بود.

رفع سوء اثر چک برگشتی
۱۸ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

رفع سوء اثر چک برگشتی

بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی کلیه امور مربوط به رفع سوءاثر از چکهای برگشتی اشخاص از طریق شعب و واحدهای تابع بانکها به صورت زیر امکان‌پذیر است:

قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست
۳ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قراردادهای خرید و فروش تجهیزات و اقلام مصرفی مشمول کسر حق بیمه نیست

قراردادهای خرید تجهیزات و اقلام مصرفی که بدون وجود کارگر انجام می‌گیرد و مستقلاً منعقد می‌شود از شمول پرداخت حق بیمه به علت فقد نیروی انسانی بیمه شده خارج است و حق بیمه فقط باید از قراردادهایی که دارای نیروی کار است اخذ گردد. الزاماً حق بیمه نیروی کار استفاده شده باید پرداخت شود.

کمک هزینه بارداری
۲ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

کمک هزینه بارداری

چه شرایطی برای دریافت کمک هزینه بارداری لازم است؟

..