دسته: قوانینRSS
بیمه بیکاری
۱ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

آئین نامه اجرایی بازخرید
۲۰ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین نامه اجرایی بازخرید

آئین نامه اجرایی بازخریدی موضوع ماده ۴۵ قانون الحاق تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت