دسته: قوانینRSS
ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان
۱ آبان ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ممنوعیت به‌ کارگیری بازنشستگان

ازتاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

بخشنامه بودجه
۲۱ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخشنامه بودجه

بخشنامه بودجه سال 1397 از سوی رئیس‌جمهوری و با رویکرد اصلی «رشد اقتصادی فراگیر، اشتغالزا و ضدفقر» ابلاغ شده است.

حوادث ناشی از کار
۱۶ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حوادث ناشی از کار

آشنایی با حوادث ناشی از کار و حمایت‌های خاص قانونی از این حوادث

اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای
۱۴ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اعتراض بیمه شدگان به سوابق بیمه ای

در صورتی که سوابق بیمه شدگان به طور کامل درج نشده و یا ناقص باشد از طریق لینک اعتراض سابقه موجود در صفحه اصلی به سامانه مربوطه (اعتراض به سوابق حق بیمه) وارد و با استفاده از راهنمای موجود نسبت به ثبت درخواست اعتراض خود اقدام کنند.

شرایط برگشت چک
۵ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط برگشت چک

به موجب ماده ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده چک ۲ دوره ۶ ماهه است.

بیمه بیکاری
۳ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌های تأمین اجتماعی است و سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با دریافت حق بیمه مقرر، به‌بیمه‌شدگانی که طبق مقررات این قانون بیکار می‌شوند مقرری بیمه بیکاری پرداخت نماید.

..