دسته: قوانینRSS
نصاب معاملات 1396
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نصاب معاملات 1396

نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می شود:

ضوابط اجرایی بودجه 96
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ضوابط اجرایی بودجه 96

ضوابط اجرایی بودجه سال 1396 کل کشور (تصویبنامه شماره 5713/ت54175هـ مورخ 26/1/1396 هیأت وزیران)

نحوه مطالبه وجه چک در ثبت اسناد و املاک
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نحوه مطالبه وجه چک در ثبت اسناد و املاک

یکی از مزایای مراجعه به اداره ثبت برای وصول مطالبات، این است که اداره ثبت مرحله رسیدگی مقدماتی ندارد و از همان ابتدا که متقاضی درخواست خود را مطرح کرد، عملیات اجرایی آغاز می شود. سند رسمی برای ثبت لازم‌الاجراست.

اقدام علیه صادر کننده چک برگشتی
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اقدام علیه صادر کننده چک برگشتی

اگر دارنده چکی، سر تاریخ مندرج در چک آن را برگشت نزند، آیا این چک برای اقدام قانونی اعتباری دارد و تا چه زمانی این اقدام را می‌توان انجام داد.

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات
۲۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات

تنظیم اسناد تجاری و ثبت معاملات شامل نکاتی بوده که لازم است هر فردی قبل از معامله و تجارت نسبت به آن آگاهی داشته باشد.