دسته: حقوق و دستمزدRSS
دستمزد مبنای کسر حق بیمه
۲۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩٦ به ترتیب "٣٠٩ هزار و ٩٧٧" و "٢ میلیون و ١٦٩ هزار و ٨٤٠" ریال تعیین و ابلاغ شد.

حق بیمه کارآموزان
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حق بیمه کارآموزان

درصورتی که درآمد مزد کارآموز کمتر از حداقل حقوق مقرر در قانون کار باشد و باتوجه به اینکه حق‌بیمه سهم کارآموز و کارفرما نیز از آنچه به حداقل حقوق قانون کار تعلق می‌گیرد، کمتر است، لذا پرداخت مابه‌التفاوت حق‌بیمه سهم کارآموز به عهده کارفرما است.

اخبار حقوق بازنشستگان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اخبار حقوق بازنشستگان

وام ضروری بازنشستگان اکنون به مبلغ سه میلیون تومان به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری پرداخت می‌شود.