دسته: حقوق و دستمزدRSS
اخبار حقوق بازنشستگان
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اخبار حقوق بازنشستگان

وام ضروری بازنشستگان اکنون به مبلغ سه میلیون تومان به ۲۵۰ هزار بازنشسته کشوری پرداخت می‌شود.

مستمری بازماندگان فوت شده
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مستمری بازماندگان فوت شده

اگر بیمه شده فقط بند اول را بیمه باشد و بازنشسته شود و برایش مستمری بازنشستگی برقرار شود و سپس فوت کند برای خانواده اش مستمری بازماندگان برقرار می شود. ولی اگر قبل از بازنشستگی فوت کند و بند دو را نداشته باشد، مستمری برای خانواده برقرار نمی شود.

بخشنامه معافیت مالیات حقوق
۲ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بخشنامه معافیت مالیات حقوق

پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش سوم
۳۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش سوم

کسانی که حقوق خود را از طریق پورسانت دریافت می کنند مشمول قانون کار هستند بنابراین مشمول بیمه هم می شوند.