دسته: حقوق و دستمزدRSS
غرامت دستمزد ایام بیماری
۲۰ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.

نحوه محاسبه حق ماموریت طبق قانون کار
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه حق ماموریت طبق قانون کار

کارکنان و بیمه‌شدگانی که به ماموریت اعزام می‌شوند چنانچه در طول مدت ماموریت اتفاقی برای آن‌ها رخ دهد، که منجر به ازکارافتادگی و فوت آن‌ها شود، حادثه مربوطه، حادثه ناشی از کار تلقی شده، مشمول دریافت مستمری ازکارافتادگی می‌شود و در صورت فوت، خانواده آن‌ها از مستمری بازماندگان بهره‌مند می‌شوند.

حداکثر ساعت کار کارگران درهفته
۱۸ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حداکثر ساعت کار کارگران درهفته

ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد

شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی

متوسط دستمزد برای محاسبه مستمری بازنشستگی عبارت است از جمع مزد یا حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه ظرف آخرین دو سال پرداخت حق بیمه تقسیم بر بیست و چهار

حداقل حقوق، دستمزد و مزایا
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حداقل حقوق، دستمزد و مزایا

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان و،حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.