دسته: حقوق و دستمزدRSS
شرایط کمک هزینه بارداری
۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط کمک هزینه بارداری

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، ۶ ماه است که ٣ ماه آن می‌بایست بعد از دوران زایمان باشد.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم
۲۹ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم

پایه سنواتی را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است.

دستمزد مبنای کسر حق بیمه
۲۰ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

حداقل و حداکثر دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال ٩٦ به ترتیب "٣٠٩ هزار و ٩٧٧" و "٢ میلیون و ١٦٩ هزار و ٨٤٠" ریال تعیین و ابلاغ شد.

..