دسته: حقوق و دستمزدRSS
شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی

از کار افتادگی عبارتست از کاهش پایدار قدرت بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.

مصوبه ضریب حقوق سال 1395
۱۶ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصوبه ضریب حقوق سال 1395

هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد:

محاسبات حقوق و دستمزد
۱۳ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محاسبات حقوق و دستمزد

پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد .

..