دسته: حقوق و دستمزدRSS
مصوبه ضریب حقوق سال ۱۳۹۵
۱۵ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصوبه ضریب حقوق سال ۱۳۹۵

هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد:

محاسبات حقوق و دستمزد
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محاسبات حقوق و دستمزد

پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد .