دسته: حقوق و دستمزدRSS
فوق العاده ماموریت
۱۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فوق العاده ماموریت

مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

دستمزد مبنای کسر حق بیمه
۱۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یک میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۴ ریال( ۱۸۹۵۵۴ ریال) تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.

سقف حقوق بازنشستگان
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سقف حقوق بازنشستگان

اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات، دیوان محاسبات کشور و کادر سیاسی وزارت خارجه بر اساس قوانین و مقررات سقف حقوق ندارند.

بخشنامه حذف محدودیت پرداخت حق اولاد
۱۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه حذف محدودیت پرداخت حق اولاد

حق اولاد یکی از مزایای جانبی حقوق و دستمزد شاغلان مشمول قانون کار است که هر ساله با افزایش حداقل دستمزد میزان آن هم بیشتر می شود چون ضریبی از افزایش حداقل مزد روزانه است. طبق قانون حق اولاد بابت هر فرزند برای کارگران معادل ۳ روز حداقل دستمزد است.

اضافه کاری در مشاغل سخت
۱۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اضافه کاری در مشاغل سخت

مطابق با ماده ۸۵ قانون کار کارفرما و یا پیمانکار ملزم است تا ایمنی محیط کار را برای فعالیت کارگر فراهم کند

افزایش حقوق مستمری بگیران
۲ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

افزایش حقوق مستمری بگیران

مکانیسم این افزایش به این گونه‌ای است که سازمان تامین اجتماعی درصدی را به هیات وزیران پیشنهاد می‌کند و آن درصد پس از تصویب به حقوق سایر سطوح تسریع پیدا می‌کند.

شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط استفاده از بیمه از کارافتادگی

از کار افتادگی عبارتست از کاهش پایدار قدرت بیمه شده به نحوی که با اشتغال به کار سابق یا کار دیگری فقط قسمتی از درآمد خود را به دست آورد