دسته: حقوق و دستمزدRSS
هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان
۲۶ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

هزینه ایاب و ذهاب و غذای کارکنان

پرداخت کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قرارداد کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری از محل اعتبارات مصوب پرداخت شده خزانه و مفاد موافقتنامه، مجاز است.

غرامت دستمزد ایام بیماری
۲۵ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

غرامت دستمزد ایام بیماری

غرامت دستمزد بیمه شده ای که بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای قادر به کار نباشد و یا بر اثر بیماری عادی در بیمارستان بستری شود،از اولین روز محاسبه و پرداخت می شود.

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت پایه سنوات و حق سنوات

چه کارگران تسویه حساب کرده باشند و چه تسویه حساب نکرده باشند مشمول حق سنوات می‌شوند.

مصوبه ضریب حقوق سال 1395
۱۶ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مصوبه ضریب حقوق سال 1395

هیأت وزیران در جلسه 9-3-1395 به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری- مصوب 1386- و بند (الف) ماده (50) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389- تصویب کرد:

محاسبات حقوق و دستمزد
۱۳ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محاسبات حقوق و دستمزد

پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد .

شرایط کمک هزینه بارداری
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط کمک هزینه بارداری

کمک هزینه بارداری از اولین روز شروع استراحت، محاسبه و پرداخت می‌شود. مدت مرخصی زایمان برای مادرانی که فرزاندانشان را از شیر خود تغذیه می‌کنند، ۶ ماه است که ٣ ماه آن می‌بایست بعد از دوران زایمان باشد.