دسته: حقوق و دستمزدRSS
جریمه عدم ارائه لیست تامین اجتماعی
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جریمه عدم ارائه لیست تامین اجتماعی

جریمه نقدی تاخیر تادیه پرداخت حق بیمه نسبت به مانده بدهی به میزان دودرصد(2%)به ازای هرماه تاخیر محاسبه میگردد وجرائم مطالبه شده قبلی نیز به نسبت مانده بدهی قابل وصول می باشد .

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی
۲۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

برای انجام این کار پس از انجام امور اولیه مانند ثبت نام کارگاه و پرسنل در سازمان تامین اجتماعی و تهیه لیست حقوق و مزایای ماهانه، ابتدا با استفاده از نام کاربری و رمز ورود دریافتی از سازمان تامین اجتماعی به سایت زیر مراجعه نمود

محاسبات مزایای قانونی قانون کار
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

محاسبات مزایای قانونی قانون کار

در قانون کار ، مزد و مزاياي متعلقه به کارگر بر مبناي ۳۰ روز محاسبه ميگردد. البته پرداخت مزد و مزاياي متعلقه ، در ماههاي ۳۱ روزه تقسيم بر ۳۰ شده و در عدد ۳۱ ضرب ميگردد و طبيعتا در ماههاي ۲۹ روزه نيز بر عدد ۳۰ تقسيم شده و در ۲۹ ضرب ميگردد .

تسویه حساب کارگر
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تسویه حساب کارگر

ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻌﺪﯼ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﻭ ﺣﺪﻣﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﻭﺯ ﻫﺎﯼ ﺣﻀﻮﺭ ﺩﺭ ﮐﺎﺭﮔﺎﻩ , ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﯽ , ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻌﻼﺟﯽ , ﻏﯿﺒﺖ ﻭ … ﺭﺍ ﺭﻭﺷﻦ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .

فوق العاده ماموریت
۱۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

فوق العاده ماموریت

مأموریت به موردی اطلاق می‌شود که کارگر برای انجام کار حداقل ۵۰ کیلومتر از محل کارگاه اصلی دور شود و یا ناگزیر باشد حداقل یک شب در محل مأموریت توقف نماید.

دستمزد مبنای کسر حق بیمه
۱۵ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستمزد مبنای کسر حق بیمه

حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری ۷ برابر حداقل دستمزد روزانه معادل یک میلیون و ۸۹۵ هزار و ۵۴ ریال( ۱۸۹۵۵۴ ریال) تعیین و رعایت موضوع در ماه‌های ۳۱، ۳۰ و ۲۹ روزه الزامی است.

سقف حقوق بازنشستگان
۱۴ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سقف حقوق بازنشستگان

اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات، دیوان محاسبات کشور و کادر سیاسی وزارت خارجه بر اساس قوانین و مقررات سقف حقوق ندارند.