دسته: حقوق و دستمزدRSS
بند شرایط اقتصادی در اصلاحیه قانون کار
۲۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بند شرایط اقتصادی در اصلاحیه قانون کار

در حالی که در ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت و نرخ تورم دو معیار تعیین دستمزد به شمار می‌رود متاسفانه در اصلاحیه جدید قانون کار شرایط اقتصاد کشور را در کنار دو معیار دیگر قرار داده‌اند تا به این ترتیب کارگران را از حداقل‌های حقوق و دستمزد محروم کنند و مشکلات اقتصادی را دستاویزی برای کاهش حقوق کارگران قرار بدهند.

چالش صندوق‌های بازنشستگی
۲۵ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چالش صندوق‌های بازنشستگی

در بررسی ریشه‌های بحران صندوق‌های بازنشستگی، با دو چالش عمده مواجه می‌شویم که پیامد آن، تاکنون چیزی جز تنگنای مالی برای صندوق‌های بازنشستگی نبوده است؛ اول، اداره دولتی صندوق‌های بازنشستگی در ایران و دوم، سیستم توازن درآمد با هزینه و مزایای معین بودن صندوق‌های بازنشستگی در ایران.

زنان کارگر
۲۵ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

زنان کارگر

قانون کار درباره زنان کارگر چه می‌گوید؟

وظایف بیمه ای پیمانکار و کارفرما
۲۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وظایف بیمه ای پیمانکار و کارفرما

مسئله حقــوق و مزایای کارگران آنقدر مهم اســت که در صورت تکرار تاخیر در پرداخت دستمزد کارگران به مدت بیش از یک ماه، برای ماهی که صورت وضعیت آن پرداخت شده است، کارفرما می تواند پیمان را فســخ کند.

بیمه مشاغل سخت و زیانبار
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بیمه مشاغل سخت و زیانبار

افرادی که حداقل ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (مخل سلامت) اشتغال داشته باشند و حق بیمه مدت مزبور را به صندوق پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای بازنشستگی کنند.