دسته: حقوق و دستمزدRSS
نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی

اگر چه سابقه پرداخت كسور بازنشستگي اغلب مترادف با سابقه خدمت تلقي مي گردد ليكن در محاسبه حقوق بازنشستگي سابقه اي كه كسور بازنشستگي آن پرداخت شده و يا تعهد پرداخت گرديده است ملاك قرار مي گيرد

شرایط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی ماده 103 مدیریت خدمات کشوری

دستگاههای دولتی موظفند مستخدمین زن و مرد را که دارای 65 سال سن سابقه باشند راسا" و بدون درخواست مستخدم بازنشسته نماینداین مستخدمین باید قبل از رسیدن به سن مذکوراز کلیه ذخیره استحقاقی خود استفاده نمایند.

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی
۳۰ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبنای محاسبه کسور بازنشستگی

نرخ كسور بازنشستگي ، نرخي ( درصدي ) است كه با اعمال آن در جمع حقوق و مزاياي مشمول كسر كسور بازنشستگي ، ميزان كسور بازنشستگي مشخص مي گردد .

بند شرایط اقتصادی در اصلاحیه قانون کار
۲۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بند شرایط اقتصادی در اصلاحیه قانون کار

در حالی که در ماده ۴۱ قانون کار سبد معیشت و نرخ تورم دو معیار تعیین دستمزد به شمار می‌رود متاسفانه در اصلاحیه جدید قانون کار شرایط اقتصاد کشور را در کنار دو معیار دیگر قرار داده‌اند تا به این ترتیب کارگران را از حداقل‌های حقوق و دستمزد محروم کنند و مشکلات اقتصادی را دستاویزی برای کاهش حقوق کارگران قرار بدهند.