دسته: حقوق و دستمزدRSS
حداقل حقوق، دستمزد و مزایا
۲۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حداقل حقوق، دستمزد و مزایا

پایه حقوق کارگران ۹۳۰ هزار تومان و،حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ریال تعیین می شود.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش سوم

تعطیلات سالیانه کارگران، همان تعطیلات رسمی کشور باضافه روز کارگر (۱۱اردیبهشت ) می باشد. در صورتی که انجام کار در روز کارگر با توافق کارگر انجام شود، اضافه کار تلقی و فوق العاده مربوط به آن باید پرداخت گردد.

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم
۱۵ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش دوم

کارگری که بیکاری وی ناشی از فعل خود باشد و به نحوی آیین نامه انضباطی کارگاه را نقض نموده باشد و یا خود تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما را نداشته باشد مشمول برخورداری از مزایای بیمه بیکاری نخواهد بود.

مطالبات خاتمه قرارداد کار
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالبات خاتمه قرارداد کار

پرداخت حداقل حقوق طبق قانون کار الزامی است. در قرارداد کار اولویت با قرارداد کتبی است، ولی اگر قرارداد شفاهی نیز باشد معتبر است، به شرطی که از حداقل های قانون کار کمتر نباشد.

شرایط بازنشستگی زنان
۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی زنان

بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

بخشنامه معافیت مالیات حقوق
۹ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بخشنامه معافیت مالیات حقوق

پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتی و غیردولتی مکلفند حسب مقررات ماده 86 قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر درآمد حقوق پرداختی یا تخصیصی به کارکنان خود را طبق مقررات ماده 85 قانون یادشده محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن انجام سایر تکالیف قانونی به اداره امور مالیاتی محل پرداخت نمایند.