دسته: حقوق و دستمزدRSS
تعطیلات و مرخصی ها
۱۴ آذر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تعطیلات و مرخصی ها

مرخصی استحقاقی سالانه کارگران مشاغل سخت و زیان آور، 5 هفته می باشد. مرخصی مزبور به نسبت مدت کار انجام یافته محاسبه می شود.

قرارداد کار کمتر از یک سال
۲۶ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قرارداد کار کمتر از یک سال

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

شرایط بازنشستگی زنان
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی زنان

بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

..