دسته: حقوق و دستمزدRSS
قرارداد کار کمتر از یک سال
۲۶ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قرارداد کار کمتر از یک سال

در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود، مستفاد می‌شود که در صورت ذکر مدت در قرارداد کار ولو آن که طبیعت آن جنبه مستمر داشته باشد، قرارداد کار موقت تلقی می‌شود

شرایط بازنشستگی زنان
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

شرایط بازنشستگی زنان

بانوانی که دارای ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه باشند بدون شرط سنی می توانند تقاضای بازنشستگی کنند.

فوق العاده جمعه کاری
۹ مرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

فوق العاده جمعه کاری

کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند، در مقابل عدم استفاده از تعطیل هفتگی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت خواهند کرد.