دسته: حسابرسیRSS
نکات کلیدی و مهم حسابرسی
۲۸ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات کلیدی و مهم حسابرسی

کنترل های داخلی زمانی منجر به افزایش قابلیت اتکای مدارک حسابداری خواهد شد که افراد با تضاد منافع در تهیه آن مدارک شرکت داشته باشند.

تقلب و اشتباه
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقلب و اشتباه

تقلب یعنی اقدامات عمدی یک یا چند نفر از مدیران، کارکنان یا اشخاص ثالث که به ارائه نادرست صورتهای مالی منجر شود

شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شیوه های انجام تقلب در صورت های مالی

با هر تقلبی که صورت می گیرد، قابلیت اتکا، کیفیت، شفافیت و یکپارچگی فرایند گزارشگری مالی تضعیف می شود و مجامع حرف های حسابداری و حسابرسی تحت فشار قرار می گیرند

نامه مدیریت حسابرسان مستقل
۲۳ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نامه مدیریت حسابرسان مستقل

ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺗﻤﺎﻡ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﺿﻤﻨﯽ، ﺣﯿﻦ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﯿﺮﺩ .

کنترلهای حسابرسی داراییهای ثابت
۱۱ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کنترلهای حسابرسی داراییهای ثابت

كنترل هزينه هاي سرمايه ای، كنترل داراييهاي در جريان تكميل ،كنترل درصد يشرفت فيزيكي داراييهاي در جريان تكميل، كنترل تعيين بدهيهاي احتمالي

..