دسته: حسابرسیRSS
جایگاه حسابرسی داخلی
۱۲ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جایگاه حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی، ارزیابی مستقلی است که توسط بنگاه‌های اقتصادی برای بررسی سیستم کنترل داخلی، انجام می‌شود.

سمت حسابرسی و سمت بازرسی
۱۱ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سمت حسابرسی و سمت بازرسی

پذیرش سمت حسابرسی بدون سمت بازرسی در شرکتهای سهامی در سال مربوط به عنوان تخلفات و تنبیه های انظباطی آیین نامه مزبور تلقی شده است.

تفاوتهای حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی
۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوتهای حسابرسی عملیاتی و حسابرسی مالی

حسابرسي عملياتي تفاوت هاي قابل ملاحظه هاي با حسابرسي صورت هاي مالي دارد هدف حسابرسي مالي، بيان نظر حرفه اي درباره ي صورت هاي مالي تاريخي واحد مورد رسيدگي است.

کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کاربرد استانداردهای حسابرسی عملیاتی

استانداردهای حاضر که به ‎طور معمول از آنها با عنوان استانداردهای حسابرسی عملياتي نام برده می‎شود، چارچوبی را برای انجام حسابرسی با کیفیت بالا همراه با حفظ صلاحیت، درستکاری، بیطرفی و استـقلال فراهـم می‎آورد.

تفاوت بند تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی
۲۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت بند تاکید بر مطلب خاص و سایر بندهای توضیحی

در مواردی که صورت‌های مالی تجدید نظر شده است، حسابرس در گزارش‌ جدید خود باید از طریق‌ درج سایر بندهای توضیحی، به‌ یادداشت‌ همراه‌ صورت‌های‌ مالی‌ که‌ در آن‌، علت‌ تجدیدنظر در صورت‌های‌ مالی‌ قبلی‌ و گزارش‌ اولیه‌ صادرشده‌ توسط‌ حسابرس‌ ، اشاره‌ کند.