دسته: حسابرسیRSS
ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.

مفهوم استقلال حسابرس
۱ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم استقلال حسابرس

حسابرس باید الزامات آئین رفتار حرفه‌ای،‌ شامل استقلال، را در ارتباط با حسابرسی صورت‌های مالی رعایت كند.

استاندارد حسابرسی استانداردهای خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی
۹ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

استاندارد حسابرسی استانداردهای خدمات اطمینان‌بخشی به جز حسابرسی و بررسی اجمالی

  هدف‌ این‌ استاندارد، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ درمورد خدمات رسیدگی به اطلاعات مالی آتی و گزارش درباره آن، شامل روشهای رسیدگی به مفروضات بهترین برآورد و مفروضات ذهنی است. این استاندارد برای رسیدگی به اطلاعات مالی آتی که به‌صورت کلی یا توصیفی ارائه می‌شود، مانند مواردی که در مباحث و تحلیلهای مدیریت در…..

..