دسته: حسابرسیRSS
مدیریت ریسک حسابرسی
۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مدیریت ریسک حسابرسی

در حرفه حسابرسی نیز مانند هر حرفه دیگری مجموعه ای از خطرها وجود دارد که هدف نهایی حسابرسی را که اظهار نظر نسبت به صورت های مالی می باشد در مخاطره قرار می دهد که بصورت کلی “خطر حسابرسی” نامیده می شود.

شرایط اعطای کمک‌ هزینه حسابرسی به شرکت های دانش بنیان
۲۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط اعطای کمک‌ هزینه حسابرسی به شرکت های دانش بنیان

در صورتی که شرکت‌هایی با فروش کمتر از یک میلیارد تومان اقدام به حسابرسی کنند، از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری کمک‌هزینه حسابرسی به مبلغ ۳ میلیون تومان بلا عوض به آنها اعطاء خواهد شد

..