دسته: حسابرسیRSS
مدیریت ریسک حسابرسی
۴ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مدیریت ریسک حسابرسی

در حرفه حسابرسی نیز مانند هر حرفه دیگری مجموعه ای از خطرها وجود دارد که هدف نهایی حسابرسی را که اظهار نظر نسبت به صورت های مالی می باشد در مخاطره قرار می دهد که بصورت کلی “خطر حسابرسی” نامیده می شود.

شرایط اعطای کمک‌ هزینه حسابرسی به شرکت های دانش بنیان
۲۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرایط اعطای کمک‌ هزینه حسابرسی به شرکت های دانش بنیان

در صورتی که شرکت‌هایی با فروش کمتر از یک میلیارد تومان اقدام به حسابرسی کنند، از سوی معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری کمک‌هزینه حسابرسی به مبلغ ۳ میلیون تومان بلا عوض به آنها اعطاء خواهد شد

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم
۱ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 272 قانون مالیات های مستقیم

سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند حسابرسی صورتهای مالی و یا تنظیم گزارش مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را به سازمان حسابرسی یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران واگذار کند، در این صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسی مالیاتی طبق مقررات مربوط، برعهده سازمان امور مالیاتی کشور است.