دسته: حسابداریRSS
مبانی حسابداری دولتی
۲۹ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبانی حسابداری دولتی

حسابداری تعهدی برای تعیین بهای تمام شده و هزینه های واقعی اجرای برنامه ها، عملیات و فعالیتهای سازمانهای دولتی در قالب اعتبارات مصوب ضروری می باشد.

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره

هیچگونه سقفی برای میزان قابل قبول هزینه حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین نشده است.

پاداش اعضای هیات مدیره
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پاداش اعضای هیات مدیره

پاداش هیات مدیره پس از تصویب مجمع به حساب شخص حقوقی عضو هیات مدیره واریز می شود و سپس به تناسب تشخیص شخص حقوقی برای نماینده وی در هیات مدیره شرکت تخصیص داده می شود.

مطالبات مشکوک الوصول
۲۴ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مطالبات مشکوک الوصول

هزینه مطاالبات مشکوک الوصول یک حساب موقت وسود وزیانی است ولازم است درپایان دوره مالی به منظور رعایت اصل تطابق (تخصیص ) باید به سود/زیان بسته شود.این هزینه در ردیف هزینه های عمومی واداری به سود وزیان منتقل میشود.

تفاوت و تشابه صکوک با اوراق قرضه
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت و تشابه صکوک با اوراق قرضه

اعتبار اوراق قرضه به اعتبار صادرکننده یا ناشر آن وابسته است و با آن سنجیده می‌شود در حالی که اعتبار صکوک به ناشر بستگی ندارد بلکه به ارزش دارایی پشتوانه بستگی دارد.

روش های تامین مالی داخلی
۱۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

روش های تامین مالی داخلی

انواع تسهيلاتي كه در حال حاضر براي اجراي طرح ها يا اعتبارات پروژه اي ارائه مي شود عبارتند از وام، اجاره به شرط تمليك، فروش اقساطي، كمك هاي فني، مشاركت در سرمايه، تسهيم سود، استصناع و خطوط اعتباري.

..