دسته: حسابداریRSS
بازار کار حسابداری – بخش دوم
۲۴ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بازار کار حسابداری – بخش دوم

تقریبا نمی توان هیج شغلی را پیدا کرد که در تمامی شرکت ها و سازمان ها، بزرگ و کوچک، خدماتی، بازرگانی و یا تولیدی مانند شغل حسابداری همیشه خواهان و طرفدار داشته باشد.

حسابداری
۲۰ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری

به طور کلی چنانچه افرادی که به یک حرفه وارد می‌شوند از استانداردها و آموزش‌های لازم برخوردار نباشند، کیفیت حرفه حفظ نمی‌شود و ارتقا نمی‌یابد.

نکات مهم حسابداری – بخش دهم
۱۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش دهم

به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون ارزش افزوده ، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.