دسته: حسابداریRSS
نحوه تحریر دفاتر قانونی
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نحوه تحریر دفاتر قانونی

حداقل کار ممکن آموزش و یادگیری است پس کوتاهی نکنید و توجیه نداشته باشید. اگر میخواهید دفتر نویسی را حرفه خود کنید حتماً دستورالعمل انتهای این پست را اجرا کنید.

نکات مهم حسابداری – بخش سوم
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش سوم

ترازنامه جدید به این صورت خواهد بود که به جای حسابها و اسناد دریافتی تجاری و سایر حساب های دریافتی، فقط یک حساب به نام دریافتی های تجاری و غیر تجاری باید استفاده کند.

چگونه سابقه چک برگشتی را پاک کرد؟
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه سابقه چک برگشتی را پاک کرد؟

شکایت کیفری فقط علیه صادرکننده‌ی‌ چک امکان‌پذیر است. و بنابراین، علیه سایر اشخاص، یعنی؛ ضامن و ظهرنویس، نمی‌توان اقدام به شکایت کیفری کرد.

نکات مهم حسابداری – بخش دوم
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم حسابداری – بخش دوم

در صورت نداشتن نرم افزار برای راه اندازی آن عجله نکنید . فعلا از اکسل استفاده کنید . مدارک و مستندات را با پرینت کنترل کرده و وارد اکسل کنید ، تا بتوانید یک سرو سامانی به کارها داده باشید .

تقویت آموزش حسابداری
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تقویت آموزش حسابداری

امروزه برای اینکه یک حسابدار خوب باشید، باید در زمینه رایانه حسابی زبر و زرنگ باشید. مهارت‌های فناوری خود را در سریعتر زمان ممکن تقویت کنید.

مبنای اضافه کاری کدام است؟
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مبنای اضافه کاری کدام است؟

برای محاسبه مبلغ اضافه کاری در شرکتها بعضا" دیده شده که مبناهای مختلفی مورد استفاده قرار میگیرد. اما مبنای صحیح کدام است؟

آئین نامه تحریر دفاتر مالی
۱۱ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آئین نامه تحریر دفاتر مالی

آیین نامه مربوط به روش های نگهداری دفاتر واسناد ومدارک ونحوه ثبت وقایع مالی وچگونگی تنظیم صورت های مالی نهائی موضع تبصره 2 ماده 95 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم که در تاریخ 10 / 1 / 1382 به تصویب این وزارت رسیده، به شرح موارد زیر اصلاح می شود: