دسته: حسابداریRSS
نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول

بازرسی در صندوق تأمین اجتماعی به دو روش صورت می گیرد: 1- بازرسی از کارگاه ها 2- بازرسی از دفاتر قانونی

پیشرفت در حسابداری – بخش هفتم
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش هفتم

علاقه داشتن شما را از یکنواختی و خستگی مفرط رها کرده و می توانید وارد مرحله جدیدی در رشته خود شوید .

عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر
۱۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر

در صورتیكه تعیین درآمد واقعی مودی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی وجود داشته باشد ،تعیین درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی انجام دهد.

حسابداری سود سهام
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری سود سهام

بر طبق بند 10 استاندارد حسابداری شماره ی 5 ایران، رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه، واحد تجاری نباید سود سهام مصوب بعد از تاریخ ترازنامه یا سود سهام پیشنهادی را به عنوان بدهی در تاریخ ترازنامه شناسایی کند.

پیشرفت در حسابداری – بخش ششم
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش ششم

حسابدار باید خلاق باشد. حسابدار خلاق گستره وسیعی از ایده ها و استراتژی ها را جهت حصول بهترین نتیجه برای شما دارا می باشد تا از زیان های مالی جلوگیری می کند.

پیشرفت در حسابداری – بخش سوم
۱۵ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش سوم

حسابداران باید سعی کنند که علاوه بر یادگیری ویژگی های محیط کار و سازگاری با آن، اعتمادبه نفس خود را به گونه ایی منطقی بالا ببرند.