دسته: حسابداریRSS
دسته بندی حسابها
۲۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دسته بندی حسابها

به گروه حساب عموما یک کد یک رقمی اختصاص داده می شود.گروه های حساب معمولا همه جا یکسان هستند و تفاوتهای جزئی در تعریف دارند.

نکات مهم هنگام نوشتن چک
۲۱ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مهم هنگام نوشتن چک

چک باید به تاریخ روز باشد و اگر ثابت شود که چک به تاریخ آینده نوشته شده(چک وعده دار)، کیفرخواست آن حقوقی خواهد بود، نه کیفری.

حسابداری پیمانکاری
۲۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابداری پیمانکاری

معمولا 5%مبلغ اوليه پيمان تا تاريخ صورتمجلس تحويل موقت معتبرميباشد،وتاتحويل موقت انجام نشده پيمانكارمكلف است آنرا بدستور كارفرما تمديد كند.بانكها علاوه بر وثيقه و كارمزد 10% مبلغ ضمانتنامه را بعنوان سپرده نقدي از پيمانكار براي صدور ضمانتنامه مطالبه ميكنند.

انواع قراردادهای پیمانکاری
۲۰ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع قراردادهای پیمانکاری

انواع قرارداد های پیمانکاری بر اساس آنچه که در کشور ما رواج دارد به دسته های زیر تقسیم می گردد:

گروه ویژه اقدام مالی FATF
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گروه ویژه اقدام مالی FATF

توصیه‌های گروه ویژه تدابیری را مقرر می‌کنند که به موجب آنها، کشورها باید حسب مورد، اقدامات زیر را انجام دهند:

حسابداری بهای تمام شده
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابداری بهای تمام شده

هزینة دوره به کلیة هزینه‌هایی اطلاق می‌شود که نتوان این هزینه‌ها را به عنوان هزینه‌های محصول قلمداد نمود این هزینه‌ها به نوعی یا دوره زمانی که طی آن واقع شده‌اند ارتباط دارد و در دورة وقوع در صورت سود و زیان انعکاس می‌یابند این هزینه‌ها در صورت سود و زیان تحت عنوان هزینه‌های عملیاتی طبقه بندی می‌شوند