دسته: حسابداریRSS
جرم انگاری مالیاتی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرم انگاری مالیاتی

چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.

حسابداری اسناد دریافتنی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابداری اسناد دریافتنی

در این مقاله ثبت‎های حسابداری مربوط به دریافت چک (اسناد دریافتنی) و مراحل گوناگون آن آموزش داده می‎شود.

اشتباهات تراز آزمایشی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اشتباهات تراز آزمایشی

بسياري از اشتباهات مذ كور در جريان كار و در اثر دريافت ها وپرداخت ها مقابله اسناد ومدارك با حسابها ودر رسيدگي به حسابها كشف مي شود ولي اين احتمال هم وجود دارد كه اشتباهي مدت ها كشف نشده باقي بماند.

ﺗﻔﺎﻭﺕ استاندارد های حسابداری ایران و بین المللی
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ﺗﻔﺎﻭﺕ استاندارد های حسابداری ایران و بین المللی

ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺫﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ:

حساب سازی
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حساب سازی

حساب‌آرایی فن تولید و نمایش حسابهای مالی به‌صورت غیرمنصفانه است.

تفاوت حسابداری بازرگانی و دولتی
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت حسابداری بازرگانی و دولتی

يکي از اساسي ترين تفاوتهاي بين حسابهاي دولتي و بازرگاني وجود حسابهاي مستقل مي باشد . هر حساب مستقل عبارت است از وجوه نقد يا ساير داراييها و منابع مالي که براي اجراي برنامه ها و عمليات معين يا نيل به اهداف مشخص طبق قوانين و مقررات ايجاد ميشود .

تفسیر نادرست افزایش سرمایه
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفسیر نادرست افزایش سرمایه

در قانون مالیات جدید، حفظ معافیت، مشروط به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی است.