دسته: حسابداریRSS
تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم
۲۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفاوت سربار مستقیم و سربار غیر مستقیم

شاید شما هزینه هایی رو شناسایی کنید که بشود به یک واحد محصول ارتباط داد ولی توجیه اقتصادی نداشته باشه بنابراین این هزینه ها جزو سربار محسوب می شوند.

نکات مجامع عمومی
۲۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نکات مجامع عمومی

  برای تشکیل تمام مجامع عمومی آگهی دعوت (در روزنامه کثیر الانتشار شرکت) لازم است .البته اگر در مجمعی کلیه صاحبان سهام حضور داشته باشند نیازی به انتشار آگهی در جراید نخواهد بود.     جلسات مجامع عمومی بوسیله یک رئیس، دو ناظر( از بین سهامداران ) و یک منشی اداره می شود.صورتجلسه مجامع عمومی…..

ارزش ها در حسابداری
۲۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ارزش ها در حسابداری

  مبلغ‌ بازیافتنی‌: خالص‌ ارزش‌ فروش‌ یا ارزش‌ اقتصادی‌ یک‌ دارایی،‌ هرکدام‌ که بیشتر است.     بهای‌ جایگزینی‌: عبارت‌ است‌ از مخارجی‌ که‌ باید برای‌ خرید یا ساخت‌ یک‌ قلم‌ موجودی‌ کاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.     خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌: عبارت‌ است‌ از بهای‌ فروش‌ (بعد از کسر تخفیفات‌ تجاری‌ ولی‌ قبل‌ از تخفیفات‌…..

جرم انگاری مالیاتی
۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

جرم انگاری مالیاتی

چنانچه هريک از حسابداران، حسابرسان و همچنين مؤسسات حسابرسي، مأموران مالياتي و کارکنان بانک ها و مؤسسات مالي و اعتباري در ارتکاب جرم مالياتي معاونت نمايند و يا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم مي شوند. مجازات معاونت ساير اشخاص طبق قانون مجازات اسلامي تعيين مي شود.

حسابداری اسناد دریافتنی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حسابداری اسناد دریافتنی

در این مقاله ثبت‎های حسابداری مربوط به دریافت چک (اسناد دریافتنی) و مراحل گوناگون آن آموزش داده می‎شود.

اشتباهات تراز آزمایشی
۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اشتباهات تراز آزمایشی

بسياري از اشتباهات مذ كور در جريان كار و در اثر دريافت ها وپرداخت ها مقابله اسناد ومدارك با حسابها ودر رسيدگي به حسابها كشف مي شود ولي اين احتمال هم وجود دارد كه اشتباهي مدت ها كشف نشده باقي بماند.

ﺗﻔﺎﻭﺕ استاندارد های حسابداری ایران و بین المللی
۱۴ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ﺗﻔﺎﻭﺕ استاندارد های حسابداری ایران و بین المللی

ﺑﻪﻃﻮﺭ ﻛﻠﯽ ﺗﻔﺎﻭﺕﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺣﺴﺎﺑﺪﺍﺭﯼ ﺑﯿﻦﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺷﮕﺮﯼ ﻣﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﻣﯽﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﭼﻬﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻤﺪﻩ ﺫﯾﻞ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪﯼ ﮐﺮﺩ: