دسته: حسابداریRSS
پیشرفت در حسابداری – بخش بیست و دوم
۳۰ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پیشرفت در حسابداری – بخش بیست و دوم

اگر شما فارغ التحصیل حسابداری هستید و بی تجربه شما در واقع دانش آموخته حسابداری محسوب می شوید ، شاید نتوان براحتی توصیف حسابدار را از یک دانش آموخته حسابداری داشت ، اما چرا؟

حسابداری ذهنی
۲۴ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حسابداری ذهنی

گرایش مردم به تفکیک پولها بر حسب ملاکهائی ذهنی مثل اینکه از کجا تحصیل شده و یا بناست در کجا خرج شود را «حسابداری ذهنی» می نامند.

حاکمیت شرکتی چیست؟
۲۳ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

حاکمیت شرکتی چیست؟

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از قوانین و روش‌هاست که رابطه‌‌ی بین سهامداران، مدیریت و اعضای هیئت‌مدیره را تعریف می‌کند و بر چگونگی عملکرد شرکت تأثیر می‌گذارد.

..