دسته: ارزش افزودهRSS
چالش مالیات ارزش افزوده در صنایع
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چالش مالیات ارزش افزوده در صنایع

یکی از مشکلات اساسی، نحوه اجرای ماده ۳قانون مالیات ارزش‌افزوده است که تاکید دارد ۹درصد مالیات باید از مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش دریافت شود

ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده 251 مکرر در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد.

ماده 39 مالیات ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 39 مالیات ارزش افزوده

سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده

به منظور رسیدگی و اظهارنظر در خصوص هزینه‌ها ، تهاتر یا استرداد عوارض ، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات ، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ضروری است

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده

آئین نامه اجرایی شماره: 16520 تاریخ : 1389/09/30 هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/8/23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 38 مالیات ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 38 مالیات ارزش افزوده

در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود .