دسته: ارزش افزودهRSS
مرحله هفتم مشمولین مالیات ارزش افزوده
۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مرحله هفتم مشمولین مالیات ارزش افزوده

در این مرحله ، کلیه اشخاص حقوقی صرفنظر از حجم فعالیت ( میزان فروش و ارایه خدمات ) از تاریخ ۹۵/۰۷/۰۱ مکلف به اجرای تکالیف مالیات بر ارزش افزوده هستند.

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان
۴ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان

براین اساس مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید براساس قانون اظهارنامه‌های مالیات برارزش افزوده این فصل را تا موعد مقرر به سازمان مالیات ارائه کنند.

چالش مالیات ارزش افزوده در صنایع
۱۳ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چالش مالیات ارزش افزوده در صنایع

یکی از مشکلات اساسی، نحوه اجرای ماده ۳قانون مالیات ارزش‌افزوده است که تاکید دارد ۹درصد مالیات باید از مابه‌تفاوت قیمت خرید و فروش دریافت شود

ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده ۲۵۱ قانون مالیات های مستقیم

ماده 251 مکرر در مورد مالیاتهای قطعی موضوع این قانون و مالیاتهای غیر مستقیم که در مرجع دیگری قابل طرح نباشد.