دسته: ارزش افزودهRSS
دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ مالیات بر ارزش افزوده

به منظور رسیدگی و اظهارنظر در خصوص هزینه‌ها ، تهاتر یا استرداد عوارض ، ارائه اصل صورتحسابها اعم از هزینه‌ها و فروش کالای تولیدی و ارائه خدمات ، به همراه فرم تکمیل شده درخواست استرداد به اداره امور مالیاتی صلاحیت‌دار ضروری است

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده

آئین نامه اجرایی شماره: 16520 تاریخ : 1389/09/30 هیات وزیران در جلسه مورخ 1389/8/23 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی ، کشور و شورای عالی استانها و به استناد تبصره (2) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- آیین‌نامه اجرایی تبصره یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 38 مالیات ارزش افزوده
۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ماده 38 مالیات ارزش افزوده

در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود .

معاف از مالیات بر ارزش افزوده
۲۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

معاف از مالیات بر ارزش افزوده

فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ها و بازارهای خارج از بورس، موضوع بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده و مصوبه شماره 405-171 مورخ 09-12-1391 شورای عالی بورس جهت اجرا ابلاغ می گردد:

انواع مالیات بر ارزش افزوده
۲۶ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

انواع مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرفی، که کمترین پایه‌ی مالیاتی را ایجاد می‌کند، یک مالیات عمومی بر مصرف است (در صورتی که از اصل مبدأ استفاده شود، خالص صادرات را نیز در بر می‌گیرد). بنابراین، در بین سه روش مذکور، اکثر کشورها معمولاً این روش را بر می‌گزینند.

چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت
۱۷ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چالش‌های اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در بخش صنعت

قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 1387 تصويب و به صورت آزمايشي به اجرا درآمده، اما تاكنون كه حدود 7 سال از اجراي آن سپري شده، بسترها و زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي دقیق و صحیح اين قانون ايجاد نشده و شیوه كنوني اجراي آن به نوعي با بخشهاي مختلف اقتصادي به‌ويژه بخش تولید كشور، همراه و سازگار نشده است.