دسته: ارزش افزودهRSS
محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

محاسبه مالیات بر ارزش افزوده طلا

از یک کیلو طلا که قرار است چندین بار ساخته شده و دوباره ذوب گشته و مجددا ساخته شود چند بار ارزش افزوده اخذ خواهد شد؟

نکات مهم ارزش افزوده – بخش اول
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نکات مهم ارزش افزوده – بخش اول

طبق ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده موارد قانونی که از ارزش افزوده معاف باشد اصلا نباید در سامانه ارزش افزوده ثبت نام نماید. به این حالت معافیت مالیات بر ارزش افزوده میگویند.

..