دسته: ارزش افزودهRSS
اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان
۲ مهر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان

براین اساس مودیان مالیات بر ارزش افزوده باید براساس قانون اظهارنامه‌های مالیات برارزش افزوده این فصل را تا موعد مقرر به سازمان مالیات ارائه کنند.

..