دسته: اخبارRSS
شرکت های کاغذی کد فروش
۲۰ خرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شرکت های کاغذی کد فروش

موارد جاعلانه و متقلبانه از قبیل تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن و همچنین معاونت در ارتکاب این اعمال ، «جرم» تلقی شده و مرتکبان این اعمال مجرمانه، برابر ماده 274 قانون مالیاتهای مستقیم، به مجازات های قانونی (از جمله پرداخت جریمه، حبس، محرومیت از برخی حقوق قانونی و...) محکوم خواهند شد.

..