دسته: اخبارRSS
چگونه در مصاحبه دکتری حسابداری قبول شویم ؟
۲۵ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

چگونه در مصاحبه دکتری حسابداری قبول شویم ؟

قبل از مصاحبه هر چیزی که فکر می‌کنید می‌تواند مفید باشد، تهیه کنید؛ اگر مقاله‌ای نوشته‌اید، کتابی ترجمه کرده‌اید و یا در کارگاه‌های آموزشی شرکت کرده‌اید، مدارک همه این‌ها را تهیه کنید. باید در این جلسه خود را یک فرد پژوهش‌گر نشان دهید.

ماده ۱۴ قانون صدور چک
۲۲ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

ماده ۱۴ قانون صدور چک

دستور عدم پرداخت چک از جانب صادرکننده یا ذینفع باید به صورت کتبی باشد و بانک نمی‌تواند به دستور‌های شفاهی ترتیب اثر دهد.

جعاله چیست؟
۲۲ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جعاله چیست؟

عقدی است که به موجب آن جاعل یا کارفرما درمقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) توسط عامل، ملزم به پرداخت مبلغ یا اجرت معلوم می‌شود.

آزمون حسابدار رسمی
۲۱ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آزمون حسابدار رسمی

دارندگان مدارك دکتري حسابداري یا مدارك حرفه اي بین المللی مورد تائید هیات تشخیص صلاحیت حسابداران رسمی ، ازآزمون مهارت هاي حسابداري و حسابرسی معاف خواهند بود .

بیمه شخص ثالث
۱۸ تیر ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بیمه شخص ثالث

قانون جدید بیمه شخص ثالث،اعلام کرد: قانون جدید بیمه شخص ثالث که در 66 ماده تنظیم شده، از 29 خرداد ماه برای همه شرکت های بیمه لازم الاجرا شده است.