دسته: اخبارRSS
مسئولیت های ظهرنویسان و ضامنان چک های صادره
۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مسئولیت های ظهرنویسان و ضامنان چک های صادره

ظهرنویسی در چک با یک امضا محقق می‌شود؛ به این معنا که باید پشت چک را شخصی امضا کند تا ظهرنویسی تحقق پیدا کند و برای این اقدام، اثر انگشت کفایت نمی‌کند.

چک‌های سوخته
۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چک‌های سوخته

با این حال براساس آنچه که بانکی‌ها عنوان می‌کنند، ظاهرا راهکار موجودی که در حال حاضر برای تعیین سرنوشت چک‌های سوخته وجود دارد مربوط به توافقی است که باید بین صاحب چک یعنی صادرکننده آن و گیرنده انجام شود.

عیدی کارکنان
۱ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

عیدی کارکنان

حداقل و حداکثر عیدی کارگران چقدر است؟