دسته: اخبارRSS
کارت‌ های بانکی سرقتی و گمشده
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

کارت‌ های بانکی سرقتی و گمشده

هم‌وطنان در صورت روبروشدن با هر مورد مشکوک، آن را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس cyberpolice.ir بخش مرکز فوریت‌های سایبری به پلیس فتا اطلاع دهند.

تفریغ بودجه
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تفریغ بودجه

تفریغ بودجه به فرآیند تسویهٔ بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌گردد.

نفت برنت
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نفت برنت

دو سوم نفت دنیا بر اساس نفت برنت قیمت‌گذاری می‌شود. از این نفت به طور گسترده برای قیمت‌گذاری، قیمت نفت خام در اروپا استفاده می‌شود.

تعریف بودجه
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعریف بودجه

اصل تخصیص و عدم تخصیص بودجه ،بنا بر این اصل تخصیص دولت موظف است، هر اعتباری را صرفاً به همان جایی اختصاص دهد که در بودجه مصوب شده است. دولت باید موظف باشد که در عمل، بنا بر آنچه در بودجه تعیین و اجازه داده شده است، هزینه کند. نباید بودجه تخصیص پیدا کرده برای یک امر را خرج موضوع دیگری کند.

تعاریف بورسی بخش سوم
۱۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تعاریف بورسی بخش سوم

سازمان بورس کلیة فعالیت‌هایی که در بازار سرمایه انجام می‌شود را تحت نظارت دارد و شرکت بورس زیر نظر سازمان بورس کلیة فعالیت‌های اجرایی مربوط به خرید و فروش اوراق بهادار را انجام می‌دهد.

گزارش کمیته ویژه فیشهای حقوقی
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گزارش کمیته ویژه فیشهای حقوقی

بخشی از این پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشی به دلیل استفاده حداکثری از سقف اختیارات قانونی و بخش دیگر نیز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای مختلف اقتصادی و عمومی صورت گرفته است.

ابزارهای رهنی
۱۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابزارهای رهنی

با این ایده انواع اوراق‌بهادار جدیدی می‌تواند شکل بگیرد که درآمد آن‌ها همان درآمد دارایی فیزیکی است.