دسته: اخبارRSS
تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌ الخروجی بدهکاران بانکی
۱۸ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تشریح بخشنامه بانک مرکزی درباره ممنوع‌ الخروجی بدهکاران بانکی

افزایش سقف بدهی اشخاص به منظور اعمال ممنوعیت خروج است که در بند 3 بخشنامه لحاظ شده و مبلغ آن در خصوص اشخاص حقیقی به 3 میلییارد ریال و در خصوص اشخاص حقوقی تا سقف 5 میلیارد ریال افزایش پیدا کرده است.

تغییر در آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تغییر در آئین نامه اجرائی قانون بیمه بیکاری

وزارتخانه اقدام به اصلاح موادی از آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری مصوب ۲۶ /۶ /۱۳۶۹ نموده است که به شرح زیر ارسال شده تاجهت بررسی و تصویب در دستور کار هیئت وزیران قرار گیرد.

آشنایی با جامعه حسابداران رسمی ایران
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با جامعه حسابداران رسمی ایران

جامعه حسابداران رسمي ايران به منظور ياري رساندن به دولت در اعمال نظارت مالي بر واحدهاي توليدي، بازرگاني و خدمات، همچنين حصول اطمينان از قابل اعتماد بودن صورتهاي مالي واحدهاي مزبور در جهت حفظ منافع عمومي، صاحبان سرمايه و ديگر اشخاص ذيحق ، ذينفع تشكيل شده است.

پولشویی الکترونیک
۱۲ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پولشویی الکترونیک

می‎توان ادعا کرد که مبارزه با پول‎شویی الکترونیکی، حتی از پول‎شویی سنتی هم آسان‎تر خواهد بود.