هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱ آبان ۱۳۹۶
هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی

بخشنامه 20/5986 مورخ 96/04/24 (تشریح هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی)

 

هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی :بخشنامه 20/5986 مورخ 96/04/24 (تشریح هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی)

 

 

 

شناسایی هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی در بخشنامه سازمان امورمالیاتی تشریح شد.

 

 

 

 

هزینه سربار جذب نشده به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی


برچسب ها:
..