صدور مفاصا حساب مالیاتی انتقال سهام

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۶
صدور مفاصا حساب مالیاتی انتقال سهام

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی، گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام برای بدهکارانی که ترتیب پرداخت بدهی را داده اند، مجاز می‌باشد.

صدور مفاصا حساب مالیاتی انتقال سهام  : صدور مفاصا حساب مالیاتی انتقال سهام به یک شرط مجاز شد

 

 

بر اساس بخشنامه سازمان مالیاتی،  گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام برای بدهکارانی که ترتیب پرداخت بدهی را داده اند، مجاز می‌باشد.

 

در این بخشنامه آمده است نظر به اینکه حسب مفاد تبصره 1ماده 143 ق.م.م از هر نقل و انتقال سهام و سهم الشرکه و حق تقدم سهام  در سایر شرکتها مالیات مقطوع 4 درصد ارزش اسمی آنها وصول میشود و انتقال دهندگان سهام مکلفند قبل از انتقال، مالیات متعلق را به سازمان مالیاتی پرداخت کنند لذا هرگونه نقل و انتقال سهام اعم از بانام یا بی نام مشمول پرداخت مالیات مقرردر تبصره مذکور میگردد.

در ادامه بخوانید:  ماده 103 قانون مالیات های مستقیم

 

همچنین با توجه به بخشنامه سال 92 ارائه هرگونه تسهیلات و مفاصا حساب به مودیان مالیاتی منوط به عدم ثبت بدهی برای مودی در کل کشور در سامانه بدهکاران مالیاتی میباشد، از انجاییکه گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال سهام موضوع تبصره مورد اشاره به عنوان تسهیلات و مفاصا حساب تلقی نمیگردد لذا صدور گواهی مورد نظر  در صورت پرداخت مالیات و عدم توقیف سهام، متعلق بلامانع می‌باشد.

 

 


برچسب ها:
..