مالیات بر ارزش افزوده مشاوره به اشخاص حقیقی

دسته: ارزش افزوده
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۵ مهر ۱۳۹۶
مالیات بر ارزش افزوده مشاوره به اشخاص حقیقی

باتوجه به استعلام بعمل آمده ، درخصوص شمول مالیات ارزش افزوده به مشاوره اشخاص حقیقی اعلام نظر شد.

مالیات بر ارزش افزوده مشاوره به اشخاص حقیقی : باتوجه به استعلام بعمل آمده ، درخصوص شمول مالیات ارزش افزوده به مشاوره اشخاص حقیقی اعلام نظر شد.

 

مالیات بر ارزش افزوده مشاوره به اشخاص حقیقی


برچسب ها:
..