سقف حقوق بازنشستگان

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۴ تیر ۱۳۹۵
سقف حقوق بازنشستگان

اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات، دیوان محاسبات کشور و کادر سیاسی وزارت خارجه بر اساس قوانین و مقررات سقف حقوق ندارند.

مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری چهار گروه از بازنشستگان کشوری شامل اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات، دیوان محاسبات کشور و کادر سیاسی وزارت امور خارجه را فاقد سقف حقوق عنوان کرد.

 

 

اکبر شیرمحمدی اظهار داشت: اعضای هیات علمی دانشگاه ها، قضات، دیوان محاسبات کشور و کادر سیاسی وزارت خارجه بر اساس قوانین و مقررات سقف حقوق ندارند، با این وجود، تنها دو نفر از بازنشستگان کشوری بیش از ۱۴ میلیون تومان دریافت می کنند.

 

وی با اشاره به اینکه جمع بازنشستگان و موظفین صندوق بازنشستگی کشوری یک میلیون و ۲۷۷ هزار و ۲۳۲ نفر شامل یک میلیون و ۴۹ هزار و ۱۱۰ نفر از مشترکین بازنشستگان و ۲۲۸ هزار و ۱۲۲ نفر از مشترکین، متوفی یا وظیفه بگیر هستند، گفت: وظیفه بگیران یا مستمری بگیر صندوق شامل همسر دائم، فرزندان، پدر و مادر، شوهر و نوادگان هستند.

در ادامه بخوانید:  سابقه پرداخت بیمه با روزهای تقویمی محاسبه می شود

 

 

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۵ حداقل حقوق وظیفه ۹ میلیون ریال و حداکثر حقوق هفت برابر حداقل حقوق یعنی ۶۳ میلیون ریال است، گفت: برای دریافت حقوق وظیفه، برای فرزندان که فرزند دختر و پسر تا ۲۰ سالگی یا چنانچه دانشجو باشند تا ۲۵ سالگی، فرزند دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر بدون محدودیت سنی، فرزندان علیل یا ناقص العضو که از کارافتادگی دائم داشته و در کفالت مستخدم متوفی بوده باشند، نوادگان دختر یا پسر در صورتی که پدرشان فوت شده و در کفالت پدربزرگ بازنشسته باشند، می توانند از حقوق وظیفه استفاده کنند.

در ادامه بخوانید:  اخبار حقوق بازنشستگان

 

 

مدیرکل فنی صندوق بازنشستگی کشوری درباره قطع حقوق فرزندان نیز گفت: همانطور که اشاره شد در صورت رسیدن پسران به شرط سنی ۲۰ سالگی و چنانچه دانشجو باشند تا پایان تحصیل و حداکثر تا ۲۵ سالگی و برای فرزندان دختر در صورت ازدواج یا داشتن شغل، حقوق وظیفه آن ها قطع می‌شود.

 

 

شیرمحمدی همچنین یادآور شد: در صورت فوت پدر و مادری که هر دو کارمند دولت باشند فرزندان آنها با شرایط فوق الذکر از هر دو حقوق وظیفه والدین برخوردار می‌شوند.

 

 

وی با بیان اینکه اشتراک در صندوق بازنشستگی کشوری از طریق استخدام رسمی یا تقاضای تغییر صندوق کارمندان پیمانی و انتقال از صندوق دیگر به این صندوق انجام می شود، اظهار داشت: درباره افرادی که به هر طریق مشترک این صندوق می‌شوند، شرایط قانونی بازنشستگی و همچنین حقوق وظیفه وراث مطابق سایر مشترکین صندوق یکسان خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  جریمه عدم ارائه لیست تامین اجتماعی

 


برچسب ها:
..