استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۱۹ مرداد ۱۳۹۶
استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد

هدف اين استاندارد،تجویز نحوه عمل حسابداري ماليات بردرآمدمي‌باشد.

استاندارد حسابداری 35 مالیات بر درآمد : پیش‌نویس استاندارد حسابداری ۳۵ مالیات بر درآمد

 

(تدوین شده سال ۱۳۹۶)

 

 

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری، براساس استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی و با تشکیل جلسات متعدد، پیش‌نویس استاندارد ”مالیات بر درآمد“ را تدوین کرده است.

 

 

انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری دارد.

 

 

کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری از تمام افراد صاحب‌نظر تقاضا دارد که ضمن مطالعه دقیق پیش‌نویس استاندارد، پیشنهادات خود را حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۶ برای مدیریت تدوین استانداردها

 

(به آدرس: تهران، خیابان بیهقى، نبش خیابان دوازدهم غربی، پلاک۱۴ یا پایگاه اطلاع‌رسانى سازمان حسابرسى www.audit.org.ir))، ارسال فرمایند.

 

 کمیته تدوین استانداردهاى حسابداری

 

 

هدف
1.    هدف این استاندارد،تجویز نحوه عمل حسابداری مالیات بردرآمدمی‌باشد. موضوع اصلی درحسابداری مالیات بر درآمد، چگونگی به حساب گرفتن آثار مالیاتی جاری و آتی موارد زیر است:

 

الف. بازیافت (تسویه) آتی مبلغ دفتری داراییهایی (بدهیهایی) که در صورت وضعیت مالی واحد تجاری شناسایی می‌شود؛ و

ب.معاملات و سایر رویداد‌های دوره جاری که در صورتهای مالی واحد تجاری شناسایی می‌شود.

 

 

هنگام شناخت یک دارایی یا بدهی، واحد گزارشگر انتظار بازیافت یا تسویه مبلغ دفتری آن دارایی یا بدهی را دارد. اگر این احتمال وجود داشته باشد که بازیافت یا تسویه مبلغ دفتری مزبور، موجب شود پرداختهای آتی مالیات، بیشتر (کمتر) از زمانی باشد که بازیافت یا تسویه آثار مالیاتی به همراه ندارد،این استاندارد واحد تجاری را با در نظر گرفتن برخی استثناهای محدود، ملزم به شناسایی بدهی مالیات انتقالی (دارایی مالیات انتقالی) می‌کند.

در ادامه بخوانید:  شرکتهای ملزم به ارائه‌ی صورت‌های مالی مبتنی بر IFRS

 

 

این استاندارد، واحد تجاری راملزم می‌کند که آثار مالیاتی معاملات و سایر رویداد‌ها را به همان شیوه‌ای به حساب منظور کند که معاملات و رویدادهای مزبور به حساب گرفته می‌شود. بنابراین، در مورد معاملات و سایر رویداد‌های شناسایی‌شده در صورت سودو زیان، هرگونه آثار مالیاتی مربوط نیز در صورت سود وزیان شناسایی می‌شود.

 

آثار مالیاتی معاملات و سایر رویداد‌های شناسایی‌شده در صورت سود و زیان جامع یابطور مستقیم در حقوق مالکانه، به ترتیب در صورت سود وزیان جامع یابطور مستقیم در حقوق مالکانه شناسایی می‌شود. همچنین در ترکیب تجاری،شناسایی داراییهای مالیات انتقالی و بدهیهای مالیات انتقالی، مبلغ سرقفلی ناشی از آن ترکیب تجاری یا مبلغ سود شناسایی‌شده در خرید زیر قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

 

 

همچنین دراین استاندارد،شناخت داراییهای مالیات انتقالی ناشی از زیانهای مالیاتی استفاده‌نشده یا اعتبار مالیاتی استفاده‌نشده،ارائه مالیات بردرآمد در صورتهای مالی و افشای اطلاعات مربوط به مالیات بردرآمد بیان می‌شود.

 

 

دامنه کاربرد
2.     این استاندارد باید برای حسابداری مالیات بردرآمد، بکار گرفته شود.

در ادامه بخوانید:  استاندارد حسابداري مزایای بازنشستگی کارکنان

3.   برای مقاصد این استاندارد،مالیات بردرآمد شامل تمام مالیاتهای داخلی و خارجی مبتنی بر سود مشمول مالیات می‌باشد. همچنین، مالیات بردرآمد، شامل مالیاتهایی مانند مالیاتهای تکلیفی است که توسط واحدتجاری فرعی،وابسته یا مشارکت خاص، در صورت تخصیص سود به واحد گزارشگر، قابل پرداخت است.

 

 

 

تعاریف

4.     دراین استاندارد،اصطلاحات زیر بامعانی مشخص زیر بکار رفته است:

سودحسابداری سود یا زیان دوره، قبل از کسر هزینه مالیات است.

 

سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی)سود (زیان) دوره است، که طبق قوانین مالیاتی تعیین می‌شود و مالیات بردرآمد، بر مبنای آن قابل پرداخت (قابل بازیافت) است.

 

هزینه مالیات (درآمدمالیات)کل مبلغی است که در محاسبه سود یا زیان دوره،در ارتباط با مالیات جاری و مالیات انتقالی،به حساب گرفته می‌شود.

 

مالیات جاری مبلغ مالیات بر درآمد پرداختنی (قابل بازیافت) در ارتباط با سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) دوره است.

 

بدهیهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بردرآمد پرداختنی در دوره‌های آتی است که از تفاوتهای موقتی مشمول مالیات ناشی می‌شود.

 

داراییهای مالیات انتقالی مبالغ مالیات بردرآمد قابل بازیافت در دوره‌های آتی در ارتباط با موارد زیر است:

 

الف.      تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات؛

ب.        انتقال زیانهای مالیاتی استفاده‌ نشده به دوره‌های آتی؛و

پ.        انتقال اعتبارهای مالیاتی استفاده‌ نشده به دوره‌های آتی.

 

 

تفاوتهای موقتی تفاوت بین مبلغ دفتری دارایی یابدهی درصورت وضعیت مالی ومبنای مالیاتی آن است. تفاوتهای موقتی می‌تواند به یکی از دو صورت زیر باشد:

در ادامه بخوانید:  بدهی مالیاتی و توقیف اموال مدیران

 

الف.  تفاوتهای موقتی مشمول مالیات که تفاوتهای موقتی هستند که هنگام بازیافت مبلغ دفتری دارایی یا تسویه مبلغ دفتری بدهی، در تعیین سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) دوره‌های آتی،منجر به ایجاد مبالغ مشمول مالیات خواهندشد؛یا

 

ب.    تفاوتهای موقتی کاهنده مالیات که تفاوتهای موقتی هستند که هنگام بازیافت مبلغ دفتری دارایی یاتسویه مبلغ دفتری بدهی، در تعیین سود مشمول مالیات (زیان مالیاتی) دوره‌های آتی،منجربه ایجاد مبالغ کاهنده مالیات خواهندشد.

 

مبنای مالیاتی یک دارایی یابدهی، مبلغ قابل انتساب به آن دارایی یا بدهی برای مقاصد مالیاتی است.

 

5.   هزینه مالیات (درآمد مالیات)،متشکل از هزینه مالیات جاری (درآمد مالیات جاری) و هزینه مالیات انتقالی (درآمد مالیات انتقالی)است.

 

 


برچسب ها:
..