مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن‌آلات

دسته: ارزش افزوده
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۴ مرداد ۱۳۹۶
مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن‌آلات

این ضریب برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 96 و ماقبل آن که هنوز مالیات و عوارض آنها قطعی نشده، جاری خواهد بود.

 

مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن‌آلات : سازمان مالیاتی در راستای تبصره شش قانون بودجه سال 96 ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن آلات را به میزان 6 درصد تعیین کرد.

 

 بخشنامه ۲۶۰/۹۶/۵۱۲ مورخ ۹۶/۵/۱۱(تعیین نرخهای متفاوت مالیات ارزش افزوده صنف آهن فروشان)

 

 

به گزارش مجله حسابداری و حسابرسی در راستای حکم بنده ب تبصره شش قانون بودجه سال 96 سازمان مالیاتی ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن آلات به میزان 6 درصد تعیین کرد.

 

 

 

براساس این دستورالعمل که روز چهارشنبه 11 مرداد از سوی محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده، ضریب تعیین‌شده صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن‌آلات خواهد بود. 

 

این ضریب برای کلیه دوره‌های مالیاتی سال 96 و ماقبل آن که هنوز مالیات و عوارض آنها قطعی نشده، جاری خواهد بود.(“ضریب” مالیات برای بدست آوردن ماخذ مالیاتی به کار میرود و از حاصل ضرب این ضریب در فروش کل دوره، “ماخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره” محاسبه می گردد. از ضرب این ماخذ در نرخ مالیات ارزش افزوده که همان ۹درصد است میزان ارزش افزوده دوره بدست می آید.

 

گفتنی است بر اساس بند یک دستور العمل مذکور، ضریب مزبور صرفا برای تعیین ماخذ مشمول مالیات و ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن آلات خواهد بود. لذا فروشندگان آهن در هنگام فروش این محصول مجاز به دریافت مالیات و ارزش افزوده مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.)

در ادامه بخوانید:  ارزش افزوده کارگزاران رسمی بیمه

 

موضوع: نحوه اجرای بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 در مورد فعالیت فروشندگان آهن­ آلات

در راستای حکم بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 که مقرر می دارد: “سازمان امور مالیاتی کشور می تواند مالیات بر ارزش افزوده گروه هایی از مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده موضوع بند (ب) این تبصره را با اعمال ضریب ارزش افزوده فعالیت آن بخش تعیین نماید.

 

مقررات این بند در خصوص دوره هایی که مالیات آن ها قطعی نشده است، جاری خواهد بود. ضریب ارزش افزوده هر فعالیت با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.” و با عنایت به تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت فروشندگان آهن آلات و تأیید آن توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، به منظور تکریم مؤدیان و تعامل با آنان و وحدت رویه در اجرای مقررات موارد ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد:

 

1- بنا بر اختیار حاصل از بند (ز) تبصره (6) قانون بودجه سال 1396 کل کشور ضریب ارزش افزوده، برای فعالیت فروشندگان آهن آلات، به میزان شش درصد (6 %) تعیین و به تأیید وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است. بدیهی است ضریب مزبور صرفاً برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده اشخاص حقیقی حاضر در انتهای زنجیره فروش آهن آلات خواهد بود.

 

2- در تعیین ضریب ارزش افزوده فعالیت، مالیات و عوارض ارزش افزوده به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالا منظور و در زمان فروش از مصرف کننده دریافت می شود، لذا فروشندگان آهن آلات در هنگام فروش مجاز به وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده، مازاد بر قیمت فروش نخواهند بود.

در ادامه بخوانید:  وصول و تقسیط مالیات اظهارنامه ارزش افزوده

 

3- ضریب ارزش افزوده تعیین شده برای کلیه دوره های مالیاتی سال 1396 و ماقبل آن که مالیات و عوارض آن قطعی نشده است جاری خواهد بود.

 

4- مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از فروشندگان آهن آلات که اقدام به نگهداری اسناد و مدارک و اجرای مقررات مطابق فرآیندهای اجرایی تعیین شده در قانون نموده اند بر اساس اسناد و مدارک با رعایت مقررات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین می شود و ضریب مذکور مانع از تعیین مالیات و عوارض بر اساس اسناد و مدارک نخواهد بود.

 

 

5- مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مزبور با توجه به ضریب تعیین شده به شرح ذیل تعیین می شود.

ضریب * کل فروش دوره = مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

نرخ مالیات و عوارض * مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره = مالیات و عوارض ارزش افزوده هر دوره

 

مثال: در صورتی که فروش فعال اقتصادی در یک دوره مالیاتی برابر با ده میلیارد ریال و نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده نه درصد (9 %) باشد مأخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض ارزش افزوده به ترتیب برابر خواهد بود با

 

600.000.000 = 6 % * 10.000.000.000 = مأخذ محاسبه مالیات و ارزش افزوده دوره

54.000.000 = 9 % * 600.000.000 = مالیات و عوارض ارزش افزوده دوره

در ادامه بخوانید:  فهرست مودیان فاقد اعتبار مالیاتی

 

6- آن دسته از فروشندگان آهن آلات که نسبت به ثبت نام و ارائه اظهارنامه دوره های گذشته اقدام ننموده اند در صورت ثبت نام و ارائه اظهارنامه حداکثر تا پایان دوره پاییز سال 96 از مفاد این دستورالعمل بهره مند خواهند شد.

 

7- فروشندگان آهن آلات کماکان مکلف به رعایت سایر تکالیف قانونی (از جمله ارائه اظهارنامه مالیاتی هر دوره مالیاتی و پرداخت مالیات و عوارض در مواعد قانونی مقرر، ارائه اسناد و مدارک) خواهند بود.

 

8- ادارات کل امور مالیاتی موظفند حداکثر مساعدت لازم را در خصوص بخشودگی جرائم با رعایت مفاد ماده «191» قانون مالیات های مستقیم اعمال نمایند.

 

9- مفاد این دستورالعمل برای کلیه مأموران مالیاتی و مراجع دادرسی مالیاتی تعیین شده در قانون لازم الاجرا می باشد.

 

 

سید مجتبی احمدی

مدیرکل دفتر نظارت بر امور اجرایی
محمد مسیحی

 

مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن‌آلات

 

 

مالیات بر ارزش افزوده فروشندگان آهن‌آلات

 

 

 

 

 


برچسب ها:
..