هوش تجاری و حسابداری

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۸ مرداد ۱۳۹۶
هوش تجاری و حسابداری

برای مقابله با رقبا و رشد استراتژی های بلند مدت، سیستم اطلاعات حسابداری می باید از تکنیک های هوش کسب و کار برای تهیه اطلاعات مالی به هنگام و به صرفه بهره جوید.

هوش تجاری و حسابداری  : امروزه در دنیای تجارت با حجم بالایی از اطلاعات و داده ها روبرو هستیم.دستاوردهای جدید در تکنولوژی اطلاعات به سازمان ها توانایی دسترسی و ذخیره سازی اطلاعات را به شکل موثر و کارآمدی می دهد.

 

 

در هر صورت فاصله ی زیادی میان انبوه داده ها و استفاده از آن ها وجود دارد.

 

 

سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان کلید موفقیت سازمان ها در محیط کسب و کار امروزه بسیار متحول گشته است.چنانچه سیستم اطلاعات حسابداری در حوزه حسابداری مدیریت توانایی تهیه اطلاعات به موقع و سریع را برای مدیران کسب و کار نداشته باشد، موفقیت سازمان ها در محیط رقابتی در معرض تهدید قرار خواهد گرفت.

در ادامه بخوانید:  کاربرد دکمه های ماشین حساب

 

برای مقابله با رقبا و رشد استراتژی های بلند مدت، سیستم اطلاعات حسابداری می باید از تکنیک های هوش کسب و کار برای تهیه اطلاعات مالی به هنگام و به صرفه بهره جوید.معیارها و شاخص های کاربردی در زمینه سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر خصیصه هوش کسب و کار در چهار دسته قرار می گیرند:

 

 

ارتباطات و استنتاج
سیستم های هشدار دهنده و گزارش دهنده
ابزارهای تحلیل
ابزارهای تصمیم گیری اثربخش

 

تکنولوژی به دوره جدیدی در فرایندهای بازاریابی راه مـییابـدو آن را مرهـون ابزارهـایی مانند ذخیره سازی اطلاعات، اطلاع رسانی با استفاده از خدمات ماهواره ای و پایگـاه داده های چند بعدی و … هستیم، فرایند های بازاریابی انبوه گذشته نیز راه را به سوی اسـتراتژی هـای جدید باز میکند، بازار به گروه های خاصی از خریداران سرویس میدهد.

در ادامه بخوانید:  ثبت حسابداري تشكيل شركت سهامي

 

از این اطلاعات بـا استفاده از ابزار فنآوری اطلاعات برای تصمیم گیری و تنظیم برنامـه های فعالیـت و تبـدیل داده ها به هوش کسب و کار استفاده میشود.

 

اکنون حسابداران میتوانند در شرکتهای خـود با استخراج هوش تجاری و برنامه ریزی و کنترل فعالیت بازاریابی نقش مهمی را بـازی کننـد.

 

“دانش قـدرت اسـت” و تکنولـوژی امروز توانایی بی سابقه ای برای جمع آوری اطلاعات دربـاره فعالیـت فـروش مهیـا مـیسـازد. “ارزش واقعی اطلاعات ناشی از تغییر اطلاعات ذخیره شده به هوش و کـاربرد آن بـه منظـور توسعه استراتژی، نوعی مشتری مداری است”.

 

 

منبع: دکتر فریدون رهنمای رودپشتی،

در ادامه بخوانید:  سود هر سهم

تبیین الگوی هوش تجاری در سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت

فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره ۵، سال دوم، بهار ۸۹

 

 


برچسب ها:
..