الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۳۱ تیر ۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران

الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران : شماره ۴۲۶۱۱/ت۵۴۲۷۵هـ ۱۳۹۶/۴/۱۴

الحاق یک تبصره به ماده (۲۶) آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران : شماره ۴۲۶۱۱/ت۵۴۲۷۵هـ ۱۳۹۶/۴/۱۴

 

سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۶/۴/۷ به پیشنهاد شماره ۱۱۳۹۳۹۱ مورخ ۱۳۹۶/۲/۶

 

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده(۲۲) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب۱۳۵۱ـ و ماده (۲۶) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:

 

 

۱ـ تبصره الحاقی به ماده (۲۶) آیین­ نامه طبقه­بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب­نامه شماره ۱۸۰۶۱۷/ت۴۳۱۸۹هـ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۷ به عنوان تبصره (۱) تلقی و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می­شود:

 

در ادامه بخوانید:  پرسش و پاسخ قانون مناقصات - بخش اول

تبصره۲ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت پیمانکاری را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمدید نماید.

 

 

۲ـ متن زیر به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵) آیین ­نامه تشخیص صلاحیت مشاوران موضوع تصویب­نامه شماره ۲۰۶۳۷/ت۲۸۴۳۷هـ مورخ ۱۳۸۳/۴/۲۳ الحاق می­شود:

 

تبصره۳ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز است گواهینامه صلاحیت مشاور را پس از انقضای تاریخ اعتبار آن و انجام فرآیند بروزرسانی، در صورت حادث شدن تنزل پایه ناشی از توان مالی به سبب عوامل خارج از اختیار، بر اساس آخرین پایه کسب شده در هر تخصص و رشته به مدت چهارسال تمدید نماید.

در ادامه بخوانید:  مناقصه، مزایده و استعلام الکترونیکی

 

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

 




برچسب ها: