نکات مهم اظهارنامه اشخاص حقوقی – بخش اول

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۸ تیر ۱۳۹۶
نکات مهم اظهارنامه اشخاص حقوقی – بخش اول

با‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ اظهارنامه‌ اصلی‌ حذف‌ میگردد‌ و‌ تاریخ‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ تاریخ‌ تسلیم‌ محسوب‌ میگردد.

 

نکات مهم اظهارنامه اشخاص حقوقی – بخش اول :امضای الکترونیکی،در‌ خصوص‌ نحوه‌ تسلیم‌ اظهارنامه‌ با‌ امضا‌ی الکترونیکی‌ و بدون‌ آن‌ فرقی‌ وجود‌ ندارد. دارندگان‌ امضا‌ الکترونیکی‌ امنیت‌ ارسال‌ دادهای‌ قوی‌ تری‌ دارند.

 

 

اظهارنامه جایگزین اشخاص حقوقی :

تنها‌ زمانی‌ شما‌ مجاز‌ به‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ هستید‌ که‌ اظهارنامه‌ اصلی را‌ ارسال‌ کرده‌ باشید‌ و‌ با‌ کد‌ رهگیری‌ آن‌ در‌ موعد‌ مقرر تسلیم‌ اظهارنامه‌ نسبت به‌ ارسال‌ آن‌ اقدام‌ نمایید.

 

با‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ اظهارنامه‌ اصلی‌ حذف‌ میگردد‌ و‌ تاریخ‌ ارسال‌ اظهارنامه‌ جایگزین‌ تاریخ‌ تسلیم‌ محسوب‌ میگردد.

 

 

اظهارنامه اصلاحی اشخاص حقوقی :
اظهارنامه‌ اصلاحی تنها‌ یک‌ ماه‌ بعد‌ از‌ مهلت‌ تسلیم‌ مجاز‌ می‌باشد.

 

 

اظهارنامه اشخاص حقوقی ویژه کافی نت ها:

ورود‌ کاربران‌ دارای‌ مجوز‌ ثبت‌ اظهارنامه‌ ویژه‌ کافی‌ نت ها هستند‌ که‌ امکان‌ ارسال‌ بیش‌ از‌ ده‌ اظهارنامه‌ را‌ دارا‌ می‌باشند.

در ادامه بخوانید:  اشخاص حقوقی و قانون مالیات ها

 

توجه نمایید: مسولیت ارسال اظهارنامه با خود مودیست. در واقع زمانی که مودیان از افراد متفرقه که اغلب حسابداران و افراد حرفه ای در زمینه مالی و مالیاتی نیستند ، درخواست میکنند که برایشان اظهارنامه ارسال کنند به این نکته توجه ندارند اگر اشتباهی صورت گرفت و یا نکته ایی جدید به اظهارنامه افزوده شده باشد و مودی از آن بی اطلاع باشد، ممکن است برای او زیان بار باشد.

 

در یکی از همین روزهای اخیر که به یکی از ادارات دارایی مراجعه کردم افراد زیادی را میدیدم که تنها هدفشان ارسال اظهارنامه بود و حتی اطلاعی از موارد مشمول و عدم مشمول بودن و یا حتی جرائم اطلاعاتی نداشتند .

 

تصور بر این است همین که اظهارنامه ارسال شود کافی است ننوشتن اطلاعات و یا ثبت نکردن فاکتور ها و اعلام درآمد کم تنها بخشی از کارهایی است که مودیان به آن توجهی ندارند و در ادامه مسیر دچار جرائم خواهند شد توصیه میشود ارائه اظهارنامه را به متخصصان مالی و مالیاتی ارجاع دهید تا در حین تکمیل اظهارنامه به شما مشاوره دهند نه اینکه تنها اپراتور باشند.

در ادامه بخوانید:  عدم الزام مالکان و اشخاص موضوع تبصره ۱۱ ماده ۵۳ به تسلیم اظهارنامه مالیاتی املاک

 

 

ویرایش اطلاعات اظهارنامه اشخاص حقوقی :
ویرایش اطلاعات چنانچه‌ اطلاعات هویتی‌ خود‌ را‌ در‌ سامانه‌ ثبت‌ نام‌ ویرایش‌ نمودید‌ تنها‌ از‌ گزینه‌ دریافت‌ اطلاعات هویتی‌ استفاده‌ نمایید.‌

 

 

 

نکاتی در خصوص صفحه اطلاعات بانکی در اظهارنامه اشخاص حقوقی

درج‌ اطلاعات در‌ این‌ بخش‌ از‌ روی‌ صورتحساب های‌ بانکی‌ صورت‌ می پذیرد. اطلاعات جمع‌ بستانکار‌ حساب‌ از‌ جمع‌ بدهکار‌ حساب های‌ بانکی‌ کسر‌ میگردد. درج‌ حسابهای‌ مربوط‌ به‌ تنخواه‌ هزینه‌ زیر‌ مبلغ‌ پنج میلیون تومان (تبصره‌۳ ماده‌۱۴۷‌) با‌ داشتن‌ اسناد‌ و مدارک،‌ الزامی‌ به‌ درج‌ شماره‌ حساب‌ آنها‌ نیست. همچنین در صورتی‌ که‌ حساب‌ جاری‌ شرکا‌ مستقیم‌ با‌ حسابهای‌ درآمدی‌ شرکت‌ در‌ ارتباط‌ و‌ در‌ دفاتر‌ ثبت‌ گردیده‌ باشد‌ در‌ این‌ بخش‌ درج‌ گردد.

در ادامه بخوانید:  سود حسابداری و سود مشمول مالیات

 

در صورتی که  تعداد‌ حسابهای‌ شرکت  بیشتر‌ از‌ ۵  مورد‌  باشد تنها‌ حسابهای‌ اصلی‌ و‌ تراکنش‌ بالا در‌ این‌ صفحه‌ درج‌ میگردد.

برابر‌ دستورالعمل‌ تراکنشهای‌ کلیه‌ حسابهای‌ بانکی‌ شرکتها‌ به‌ سازمان‌ مالیاتی‌ اعلام می گردد.

 

 

 

 


برچسب ها:
..