ابهامات ماده ۱۶۹ صورت معاملات

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۲۲ تیر ۱۳۹۶
ابهامات ماده ۱۶۹ صورت معاملات

تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند چیست

پاسخگویی به ابهامات ماده ۱۶۹ صورت معاملات : تکلیف خرید از فروشندگانی که شماره اقتصادی ارائه نمی دهند چیست ؟

 

 

براساس دستورالعمل اجرایی ماد 169 در خصوص خرید به یکی از دو وضعیت ذیل می توان اقدام نمود:

الف)در صورتیکه مبلغ هرصورتحساب(فاکتور)، کمتر از  ۵% حد نصاب معاملات کوچک باشد، لزومی به درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور نمی باشد و می توان خریدهای مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت” معاملات کمتر از ۵% مبلغ حدنصاب” در سامانه معاملات فصلی وارد نمود. عدم درج شماره اقتصادی فروشنده بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

 

 

ب ) در صورتیکه مبلغ صورتحساب هرخرید بالاتر از ۵ درصد معاملات کوچک باشد، می باید حتماً معامله مذکور دارای صورتحساب طبق فرم نمونه پیوست دستورالعمل اجرایی ماده ۱۶۹ مکرر ق.م.م به شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ باشد و درج شماره اقتصادی خریدار و فروشنده بر روی صورتحسابهای صادره الزامی می باشد و عدم رعایت آن باعث تعلق جرائم مربوطه خواهد شد.

 

 

 تکلیف فروش به خریدارانی که کد اقتصادی ارائه نمی دهند چیست ؟

براساس دستورالعمل اجرایی در خصوص فروش به یکی از وضعیتهای ذیل می توان اقدام نمود:

الف) در صورتیکه مبلغ هر صورتحساب(فاکتور) کمتر از  ۵% حد نصاب معاملات کوچک باشد، در اینصورت الزامی به درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحساب نمی باشد و می توان فروش های مذکور را به صورت تجمیعی و در قسمت “معاملات کمتر از ۵% مبلغ حد نصاب” درسامانه معاملات فصلی وارد نمود عدم درج شماره اقتصادی خریدار بر روی صورتحسابهای مذکور در شمول جرائم متعلقه نخواهد بود.

در ادامه بخوانید:  ماده 169 قانون مالیات های مستقیم

 

 

لازم به توضیح است که سردرگمی برای مودیان ایجاد شده که چرا در سیستم آنلاین معاملات فصلی حد نصاب را ۱۰ درصد اعمال کرده ولی در سیستم آفلاین ۵ درصد است که امیدواریم این مورد توسط سازمان رفع گردد.

 

 

ب) در صورتیکه خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند چنانچه فروشنده، مشخصات خریدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت یک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکمیل و به اداره امور مالیاتی اعلام نماید، مشمول جریمه تخلف از این بابت نخواهد بود، در غیراینصورت طرفین معامله متضامناً مسئول خواهند بود.

 

 

نکته: فرم امتناع فقط مخصوص فروش کالا یا خدمات به خریداران می باشد که از ارائه شماره اقتصادی خود به فروشنده خودداری نموده اند وتوسط فروشنده تکمیل و ارسال می گردد.

در ادامه بخوانید:  آیین نامه اجرایی ماده 107 اصلاحی قانون مالیات

 

 

فهرست پرداخت قراردادها برای ارسال چه اطلاعاتی است:

الف) فهرست پرداخت قرارداد فقط در خصوص مواردی که پرداخت بابت قراردادی انجام می شود که برای هر فصل برای پرداخت های صورت گرفته بابت قراردادها تکمیل و ارسال می گردد.

 

به عنوان مثال: قراردادهائی که دارای کارفرما و پیمانکار/ مشاور می باشند، می بایست فقط کارفرما فرم قرارداد را پر نموده و در قسمت “مبلغ کل قرارداد” مبلغ اصلی قرارداد را ذکر نماید و در قسمت “پرداخت” هر گونه پرداخت از مبلغ مذکور را درج نماید و نیازی به درج مجدد اطلاعات در قسمت خرید نمی باشد و پیمانکار/ مشاور می باید در قسمت فروش مبلغ دریافتی را عنوان نمایند.

 

 

ب) اشخاصی که دریافت کننده مبلغ قرارداد هستند می باید قسمت فروش را تکمیل نموده و در قسمت شرح کالا شرح خدمت یا قرارداد را عنوان نمایند.

در ادامه بخوانید:  ماده 229 قانون مالیات های مستقیم

 

 

در صورتیکه سال مالی شرکت در اواسط یکی از فصول باشد ارسال اطلاعات چگونه انجام می پذیرد؟

چنانچه انتهای سال مالی اشخاص حقوقی در خلال یکی از فصلهای سال شمسی باشد، برای فصل شمسی مذکور دو فهرست معامله تنظیم و ارسال می نمایند، به گونه ای که از ابتدای فصل شمسی تا پایان سال مالی یک فهرست و همچنین از ابتدای سال مالی تا پایان فصل شمسی مذکور نیز یک فهرست جداگانه تسلیم می نمایند.

 

سازمان امورمالیاتی کل کشور

 


برچسب ها:
..