بخشنامه شماره ۷۰ مستمری‌ها

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۰ تیر ۱۳۹۶
بخشنامه شماره ۷۰ مستمری‌ها

موضوع نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی

 

بخشنامه شماره ۷۰ مستمری‌ها :موضوع نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند.

 

 

مدیر کل امور فنی مستمری‌ها در تشریح جزئیات بخشنامه شماره ۷۰ مستمری‌ها اظهار داشت: بخشنامه شماره  ۷۰ مستمری‌ها صادره از حوزه معاونت فنی و درآمد موضوع نحوه احتساب اضافه کار در تعیین مستمری بازنشستگی کارکنان دستگاه‌های اجرایی را مشخص می‌کند.

 

مهندس سید محمدعلی جنانی با بیان این که این بخشنامه در اجرای تصویب‌نامه شماره ۱۲۲۲۹۰‏‏‏‏‏‏‏/ت ۵۱۱۲۸ هـ  مورخ ۵‏‏‏‏‏‏‏/۱۰‏‏‏‏‏‏‏/۹۵ هیات محترم وزیران موضوع آیین‌نامه اجرایی ماده ۵۹ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است، افزود:

 

مشمولان این بخشنامه آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی هستند که از  ۱‏‏‏‏/۱‏‏‏‏/۱۳۸۸ تا ۳۰‏‏‏‏/۱۲‏‏‏‏/۱۳۹۵ (تاریخ پایان اجرای قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور) بازنشسته شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حق بیمه مربوطه از اضافه کار آنان کسر نشده است.

در ادامه بخوانید:  مشاغل سخت و زیان آور

 

 

وی تصریح کرد: بر اساس تصویب‌نامه مذکور حق بیمه‌های کسر شده بابت اضافه کار در طول دوره خدمت، اثرگذار خواهد بود.

 

 

شایان ذکر است، بر اساس ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است (مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی)، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.

 

 

موارد زیر در قالب بخشنامه مذکور نیست:

– کارکنان مشمول قانون کار دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌هایی که بعد از ۱‏‏‏‏‏‏/۱‏‏‏‏‏‏/۱۳۸۸ در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش غیردولتی واگذار شده و در زمان بازنشستگی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نبوده‌اند.

در ادامه بخوانید:  پرسش و پاسخ بیمه ای - بخش دوم

 

 

– بیمه شدگانی که مبالغ حقوق و دستمزد مبنای کسر حق بیمه آنان در تمامی ایام دو سال آخر پرداخت حق بیمه منتهی به بازنشستگی همراه با اضافه کار بوده یا سقف دستمزد حق بیمه را پرداخت کرده باشند.

 

 

– بیمه شدگانی که با ارایه دادخواست و اخذ دادنامه از دیوان عدالت اداری به طرفیت دستگاه مربوطه یا این سازمان و به خواسته اعمال مبلغ اضافه کار در میزان مستمری از مزایای مربوطه برخوردار شده‌اند.

 

 

 

 


برچسب ها:
..