..

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۹ تیر ۱۳۹۶
اظهارنامه مالیاتی عملکرد سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

شرایط تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی

 

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سردفتران و دفتریاران دفاتراسناد رسمی : شرایط تنظیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال۱۳۹۵ سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:

 

 

 

اظهارنامه مالیاتی عملکرد سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی
برچسب ها:
..