نکات مهم حسابداری – بخش دهم

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۱۱ تیر ۱۳۹۶
نکات مهم حسابداری – بخش دهم

به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون ارزش افزوده ، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود.

نکات مهم حسابداری – بخش دهم : یکی از نکات دیگری که  در فعالیتهای پیمانکاری بسیار مهم می باشد، مبحث مالیات بر ارزش افزوده است .

 

 

 

 

یک پیمانکار موظف است در سامانه مالیات بر ارزش افزوده پیش ثبت نام و ثبت نام خود را نهایی کند و بلافاصله اقدام به تکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده بصورت دوره ای نماید تا بتواند خیلی سریع گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده خود را از سازمان ارزش افزوده دریافت نماید.

 

این در حالی است که یک پیمانکار وقتی می تواند مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده را در صورت وضعیت خود تثبیت کند که گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده را به کارفرما ارائه نماید. و این یک الزام است .

 

متاسفانه بیشتر پیمانکاران بخصوص پیمانکاران انبوه سازی مانند مسکن مهر و تعاونی مسکن نهادها ، اقدامات قابل قبولی در این زمینه انجام نداده اند و با پرداخت چند برابر مبلغ مالیات بر ارزش افزوده جدا از خسارت و جرائم دیگر ، هزینه هنگفتی را بر فعالیت اجرایی خود وارد ساخته اند .

در ادامه بخوانید:  رسیدگی به حساب تعدیلات سنواتی

 

 

نقطه ضعف تمامی پیمانکاران! نداشتن گواهینامه ارزش افزوده 

 

 

این سوال بیشتر پیمانکاران است که متاسفانه راهنمایی صحیحی از جانب کارفرما و یا دیگر مشاورین صورت نمی گیرد و واقعاً نمی دانند که چه بکنند ؟

 

مهمترین اقدامی که شما باید به عنوان پیمانکار در صورت وضعیت خود اعمال کنید این است وقتی گواهینامه ندارید نباید درصد صورت وضعیت ارائه شده به کارفرما را اعمال کنید و وقتی موفق به دریافت این گواهینامه از سازمان مالیات برارزش افزوده شدید ، می توانید درخواست دریافت مبلغ مالیات و عوارض ارزش افزوده صورت وضعیت های قبلی را نیز نمایید.

 

 

تاریخ تعلق مالیات بر ارزش افزوده

 

به استناد مفاد بند ب ماده 11 قانون، تاریخ تعلق مالیات در مورد ارائه خدمات، تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمات هر کدام که مقدم باشد، (حسب مورد) خواهد بود. از آنجایی که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات تلقی می‌شوند، لذا اینگونه مودیان مکلفند به هنگام صدور صورت وضعیت نسبت به درج و وصول مالیات و عوارض ذیل صورت وضعیت‌های صادره اقدام نمایند. بدیهی است در صورتی که صورت وضعیت‌‌های صادره، توسط کارفرما تعدیل، مالیات و عوارض متعلقه نیز متناسب با تعدیل انجام شده، تعدیل خواهد گردید.

در ادامه بخوانید:  اظهارنامه اشخاص حقیقی

 

 

نحوه اعمال مالیات و وعوارض پیمانکاری 

 

مهمترین نکته ای خیلی از پیمانکاران توجهی به آن ندارند ، جمع آوری اسناد و مدارک استاندارد و صدور نوع صورت وضعیت هاست .

 

فرضا پیمانکار بابت مواد و مصالح پای کار ، مالیات و عوارض پرداخت کرده است و چون مدرک و یا فاکتوری ندارد نتوانسته است از اعتبار مالیاتی آن استفاده کند و بابت درصد دریافتی از کارفرما ، فقط پرداخت کننده اظهارنامه مالیاتی بوده است . مهمترین اصولی که یک پیمانکار باید جهت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده خود انجام دهد شامل موارد زیر است :

 

 

دریافت فاکتورها و صورتحساب های استاندارد خرید مواد و مصالح بهنگام پرداخت
ثبت نام در مالیات بر ارزش افزوده
تنظیم صورت وضعیت ارائه شده در صورتحساب استاندارد اداره دارایی
بایگانی و نگهئداری صورتحسابهای خرید و فروش

در ادامه بخوانید:  ماده 100 قانون مالیات های مستقیم

 

اقدامات لازم برای دریافت گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده
ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده در مهلت مقرر
پرداخت به موقع مبلغ مالیات بر  ارزش افزوده  هر دوره

 

 


برچسب ها:
..