مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۰ شهریور ۱۳۹۶
مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور

انواع کارهای سخت و زیان آور بر دو نوع الف و ب است که تفاوت آن در حذف و کاهش سخت و زیان آوری است.

 

مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور : سازمان تامین اجتماعی با ابلاغ بخشنامه شماره ۴۶ و ۴۶,١ شماری از مشاغل و حرف درمانی را با عنوان درجه ١ و درجه ٢ تحت پوشش مشاغل سخت و زیان آور اعلام کرده است.

 

مهندس سید محمد علی جنانی به جزئیات آئین نامه مشاغل سخت و زیان آور اشاره کرد و افزود: در این بخشنامه مشاغلی چون هوشبری، مامایی، فوریت های پزشکی، کارشناس علوم آزمایشگاهی ، و مشاغل زیرمجموعه آن تحت پوشش این آئین نامه قرار گرفتند.

 

مدیرکل امور فنی مستمری سازمان تامین اجتماعی با اعلام اینکه در مشاغل سخت و زیان آور شرط سنی وجود ندارد، گفت: اگر فردی حدود ٧٠ درصد از خدمت خود را در مشاغل سخت وزیان آور درمانی دولتی سپری کند، با ٢۵ سال سابقه و ۵ سال سنوات ارفاقی بازنشسته می شود و از ٣٠ روز حقوق برخوردار خواهد شد.

 

وی درمورد مشاغل درمانی سخت وزیان آور غیر دولتی هم گفت: براساس تبصره ٢ ماده ٧۶ پرستاران و بهیاران و مشاغل درمانی ذکر شده که در بخش غیر دولتی مشغول کارند می توانند با ٢٠ سال سابقه کار و ١٠ سال ارفاق سنوات بازنشسته و از ٣٠ روز حقوق بهره مند شوند. وی تصریح کرد: قانون بازنشستگی پیش از موعد در مشاغل سخت و زیان آور سال ۶٧ به تصویب رسید و آئین نامه آن سال ١٣۶٨ اجرایی شد.

در ادامه بخوانید:  سوء استفاده از ماده۸۰ تامین اجتماعی

 

 

سازمان تامین اجتماعی مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور را مشخص کرد.

 

 

سیدمحمدعلی جنانی مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی، ماهیت و مبنای تشخیص مشاغل سخت و زیان آور و کمیته های بدوی و تجدید نظر را که مسئول تعیین و تایید این مشاغل هستند، تشریح کرد.

 

 

کاری سخت و زیان آور محسوب می شود که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی، ‌بیولوژیکی محیط کار غیر استاندارد است و در اثر اشتغال بیمه شده تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است.

 

انواع کارهای سخت و زیان آور بر دو نوع الف و ب است که تفاوت آن در حذف و کاهش سخت و زیان آوری است.

 

 

مشاغل گروه الف، مشاغلی است که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد و می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد مثلا دستگاه رینگ در صنایع نساجی قدیم، دارای صدای بیشتر از حد استاندارد بود و فرد در معرض صدای بیشتر از حد مجاز قرار داشت، در حالی که در دستگاه های جدید، صدای دستگاه رینگ کمتر از حد مجاز است.

در ادامه بخوانید:  ساعات کار و اضافه کاری

 

 

اما گروه ب مشاغلی است که ماهیت آن سخت و زیان آور است و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، می توان صفت سخت و زیان آوری آنها را کاهش داد، ولی همچنان سخت و زیان آوری آنها حفظ می شود، مانند کار مداوم در معادن زیر زمینی.

 

 

 

تعیین سخت و زیان آور بودن مشاغل و نوع آن (گروه الف و گروه ب‌)، در هر کارگاه با بررسی سوابق، انجام بازدید و بررسی شرایط کار توسط کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی و بازرسان کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تایید کمیته‌های بدوی و تجدید نظر استانی انجام می‌گیرد و اتخاذ تصمیم قطعی در کمیته‌ ها، در مواردی که استاندارد حدود تماس شغلی عوامل زیان آور وجود دارد، مستلزم اندازه گیری و اظهار ‌نظر کارشناسان بهداشت حرفه‌ای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا دیگر مراکز دارای مجوز از وزارت بهداشت است.

 

 

جنانی با اشاره به ترکیب اعضای کمیته های مشاغل سخت و زیان‌آور اظهار کرد: کمیته های بدوی و تجدید نظر عهده دار تعیین و تایید مشاغل سخت و زیان آور هستند و اعضای هر دو کمیته پنج نفر است.

در ادامه بخوانید:  پرداخت مزایای پایان کار به کارگری که ترک کار کرده

 

 

حداقل ٢٠ سال سابقه کار متوالی

بیمه شدگانی که حداقل ٢٠ سال سابقه کار متوالی یا ٢۵ سال کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای سخت و زیان آور دارند، بدون شرط سنی می توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی کنند.

 

 

مدیر کل امور فنی مستمری های سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تصویب آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور مربوط به سال ١٣٨٠ است، گفت: با توجه به آیین نامه مصوب مشاغل سخت و زیان آور، مهم ترین هدف از تصویب قانون مشاغل سخت وزیان آور حفظ سلامت بیمه شدگان در معرض عوامل زیان آور محیط کار، حفظ و ارتقای سلامت محیط کار است.

 

 


برچسب ها:
..