نکات مهم مالیاتی – بخش هفتم

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۱۰ خرداد ۱۳۹۶
نکات مهم مالیاتی – بخش هفتم

وقتی که سازمان امور مالیاتی حد نصاب معاملات را تعیین میکند به این منظور است که اگر در طول یک فصل ( ۳ ماه ) معامله ایی انجام شود که کمتر از این حد باشد ، نیازی نیست که اطلاعات کامل و کد اقتصادی طرف معامله را به اداره دارایی اعلام نماییم ولی اگر از حد نصاب بیشتر باشد باید اطلاعات کامل از طرف معامله به تفکیک بیان شود.

 

نکات مهم مالیاتی – بخش هفتم : هر سه ماه یکبار فهرست معاملات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ ق.م.م تکمیل و در موعد مقرر قانونی به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی اعلان داشته ارسال گردد .

 

اظهارنامه مالیاتی ارزش افزوده مربوط به هر دوره ( فصل ) تکمیل و در وقت مقرر – ۱۵ روز پس از پایان فصل – تسلیم و مالیات و عوارض متعلقه ابرازی پرداخت گردد .

 

فهرست مالیات بر حقوق کارکنان برای هر ماه تنظیم و در موعد مقرر ( حداکثر تا پایان ماه بعد ) ارسال و همزمان مالیات متعلقه واریز گردد .

 

اظهارنامه‌های مالیاتی عملکرد سالانه خود ، موضوع ماده ۱۱۰ ق.م.م را حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی تنظیم و از طریق سامانه الکترونیکی سازمان امور مالیاتی ، تسلیم و مالیات ابرازی متعلقه نیز پرداخت گردد.

 

در پاسخ به دعوت نامه ارائه اسناد و مدارک جهت رسیدگی به هر یک از تکالیف فوق ، دفا‌تر قانونی ( که طی سال مالی برابر اسناد حسابداری تنظیمیِ متکی به مدارک حساب تحریر شده است ) و اسناد و مدارک موردنیاز به گروه رسیدگی مالیاتی مربوط ارایه شود .

 

 

طبق ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی میشوند، مکلفند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها ، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش پنجم

 

عدم صدور صورت حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله و هر گونه کوتاهی در این خصوص مشمول جریمه خواهد بود.

 

ولی حد نصاب معاملات به چه منظور است؟

 

وقتی که سازمان امور مالیاتی حد نصاب معاملات را تعیین میکند به این منظور است که اگر در طول یک فصل ( ۳ ماه ) معامله ایی انجام شود که کمتر از این حد باشد ، نیازی نیست که اطلاعات کامل و کد اقتصادی طرف معامله را به اداره دارایی اعلام نماییم ولی اگر از حد نصاب بیشتر باشد باید اطلاعات کامل از طرف معامله به تفکیک بیان شود.

 

به عنوان مثال حد نصاب برای معاملات یک سال مبلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. حال اگر جمع معاملاتی که در این شرکت در یک فصل دارای مبلغی کمتر از حد نصاب بودند مبلغ ۲۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال باشد ۱۰ درصد از این مبلغ ۲۵۰۰۰۰۰۰ ریال میشود که ما تا  این مبلغ را اجازه داریم اطلاعات طرف معامله را گزارش نکنیم.

در ادامه بخوانید:  مالیات فعالیت شغلی شراکتی

 

همچنین اگر برای ما در یک فصل معامله ایی انجام شد( مثلا خرید کولر برای کارگاه ) و این معامله کمتر از حد نصاب همان ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بود، آن هم نیازی به گزارش اطلاعات طرف معامله در گزارش معاملات فصلی به اداره دارایی نیست اما اگر بیشتر از این حد باشد باید کد اقتصادی و نام و آدرس طرف معامله به همراه سایر اطلاعات درخواستی اعلام شود.

 

گاها اتفاق افتاده است که برداشت های اشتباه از این موضوع مودی را مشمول جریمه کرده است. به این طریق که مثلا جمع تعداد کل معاملات ما ۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در یک فصل بوده است و از آنجا که قانون اعلام داشته تا ۱۰ درصد از معاملات را میتوان به صورت تجمیعی ابراز کرد، شخص اشتباها این مبلغ ۵۰۰ میلیون که جمع  کل فاکتور ها بوده را حساب کرده که این کاملا غلط است، و باید به این نکته دقت شود که منظور از این ۱۰ درصد از معاملات، ۱۰درصد کل معاملات نیست بلکه ۱۰ درصد معاملاتیست که زیر حد نصابند.

 

لازم به توضیح است که این ۱۰ درصد الزامی نیست اگر اطلاعات طرف معامله را نداشته باشیم میتوانیم از این ۱۰ درصد استفاده کنیم ولی اگر اطلاعات را در اختیار داریم پس لزومی نیست از این مورد استفاده شود.

در ادامه بخوانید:  نکات مهم مالیاتی - بخش هشتم

.

در سامانه ارسال معاملات فصلی که در سایت سازمان امور مالیاتی قرار دارد و باید معاملات گزارش شود، قسمتی برای این ۱۰ درصد مشخص شده است. با فعال کردن تیک مورد نظر اعلام میدارید که مشمول این شرط هستید و میتوانید معاملات خود را تجمیعی وارد نمایید.

 

 

حد نصاب معاملات فصلی هر سال از سازمان امور مالیاتی به مودیان ابلاغ میگردد تا مودیان برای ارسال صورت معاملات خود دچار اشتباه نشوند.

 

 


برچسب ها:
..