نکات مهم قانون کار – بخش اول

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
یکشنبه - ۴ تیر ۱۳۹۶
نکات مهم قانون کار – بخش اول

چنانچه روز استراحت کارگر نوبت کار با روز تعطیل رسمی مصادف شود، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل ۷/۳۳ ساعت از ساعات کار مقرره قانونی کارگر( ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی ) کسر و یا معادل آن اضافه کار پرداخت خواهد گردید.

 

نکات مهم قانون کار – بخش اول :انجام کار در تعطیل رسمی برای کارگران نوبت کار و غیر نوبتی

 

 

در صورتی که توافق کارگر و کارفرما، کارگر در هریک از روزهای تعطیل رسمی مشغول کار شود، هر ساعت کار در روزهای مزبور جزء ساعات اضافه کاری کارگر محسوب و فوق العاده مربوط طبق ضوابط مربوط به اضافه کار محاسبه و پرداخت میشود. در این مورد تفاوتی بین کارگران نوبت کار و غیر نوبت کار پیش بینی نشده است.

 

بدیهی است چنانچه روز استراحت کارگر نوبت کار با روز تعطیل رسمی مصادف شود، به ازای هر روز تعطیل رسمی معادل ۷/۳۳ ساعت از ساعات کار مقرره قانونی کارگر( ۱۷۶ ساعت در چهار هفته متوالی ) کسر و یا معادل آن اضافه کار پرداخت خواهد گردید.

 

 

کارگران تبعه خارجی باید مفاصاحساب تهیه نمایند

به موجب قانون هر کارفرمایی که نیروی تبعه خارجی را به کار گمارد باید علاوه بر پروانه کار  برای او ، هر زمان که به خارج از ایران اقدام کند مفاصاحساب تهیه نماید.

 

برخی سوال میکنند که آیا نیروی کاری که در یک ماه شاید چندین مرتبه به این کار اقدام کند آیا برای هربار خروج خود بایستی برای آن « مفاصاحساب تهیه نمود؟

 

باید گفت که این قانون محدودیت و یا زمان بندی ندارد و منطقا هر فردی برای خروج از مرز ( به جز سفرهای زیارتی ) باید بررسی شود که بدهی و یا مشکل قانونی نداشته است.

در ادامه بخوانید:  قانون کار فصل سوم - شرایط کار

 

 

به استناد ماده ۶۱ آئین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاه ها ، کارفرما موظف است در سال ۲ دست لباس کار مجاناً در اختیار کارگر بگذارد ، لباس کار باید متناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواندبه راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز حادثه نگردد .

 

برخی تصور میکنند که این موضوع مخصوص کارگاههایی است که کارگران به کارهای سخت مشغول باشند، و حتی در همان کارگاه ها هم به کارمندان بخش اداری تعلق نمیگیرد ولی باید گفت که به کلیه مشمولین قانون کار در هر سال دو دست لباس کار متناسب با نوع کار تعلق می گیرد .

 

 

در صورتی که کارفرمایی بجهت اجرای موضوع ماده ۶۱ آیین نامه حفاظت و بهداشت عمومی در کارگاهها پول لباس کار را به کارگران پرداخت نماید بایستی اطمینان حاصل نماید که لباس کار خریداری شده و نوع آن متناسب با کار بوده و حتماً در کارگاه مورد استفاده قرار گیرد .

 

 

مجموع ساعت کار ماهانه کارگران

طبق ماده ۵۱ قانون کار میزان کار کارگران در روز نباید از ۸ ساعت ، در هفته از ۴۴ ساعت و در ۴ هفته متوالی از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند و در مورد کارهای سخت و زیان آور هم نباید از ۳۶ ساعت در هفته بیشتر شود.جمع ساعات کار خالص ماهانه و یا عدد ثابتی به عنوان مجموع ایام تعطیل رسمی ، مرخصی سالانه و ساعات فراغت در مقررات قانون کار پیش بینی نشده و ساعت کار کارگران مشمول این قانون به صورت هفتگی (یعنی همان ۴۴ ساعت در هفته و ۳۶ ساعت در هفته برای مشاغل سخت و زیان آور ) تعیین گردیده است.(حداکثر کار کارگران در هفته )

 

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حقوق و دستمزد - بخش سوم

ولی طبق تبصره ۱ ماده ۵۱ قانون کار جمع ساعات کار در هفته ۴۴ ساعت تعیین شده و اوقات صرف غذا و ادای نماز در غیر از ماه رمضان جزء ساعات کار محسوب نمیگردد.

 

 

نحوه احتساب مرخصی در کارگاههایی که با تعطیل توافقی ۵ روز در هفته کار می نمایند

با توجه به اینکه این قبیل کارگران، کار روز پنجشنبه را بنابر توافق با کارفرما در سایر روزهای هفته انجام میدهند لذا چنانچه در ۵ روز اول هفته از مرخصی استحقاقی استفاده نمایند به دلیل عدم کار اضافی به جای روز پنجشنبه ( هفته مورد بحث ) جمعا ۶ روز مرخصی با احتساب روز پنجشنبه تعطیلی توافقی به حساب آنان منظور خواهد شد.

 

 

 

 

خدمات رفاهی کارگران در خصوص زمان صرف نهار و ادای فریضه نماز

طبق ماده ۱۵ قانون کار کلیه کارفرمایان مشمول این قانون مکلفند در کارگاه، محل مناسب برای ادای نماز ایجاد کنندو نیز در ایان ماه مبارک رمضان، باید شرایط و ساعات کار را با همکاری انجمن اسلامی و شورای اسلامی کارو یا سایر نمایندگان قانونی کارگران طوری تنظیم نمایند، که اوقات کار مانع فریضه روزه نباشد. بر این اساس غیر از ماه مبارک رمضان، اوقات صرف غذا و عبادت جزء ساعات کار محسوب نمیشود.

در ادامه بخوانید:  قانون کار فصل اول - تعاریف کلی و اصول

 

 

برخورد تعطیل رسمی کارگر به تعطیل توافقی روز پنجشنبه

کارگاههایی که بنا بر توافق طرفین پنجشنبه ها تعطیل و ۴۴ ساعت کار هفتگی در ۵ روز انجام میشود چنانچه روز تعطیل رسمی با روزهای کار هفته برخورد نماید نظر به اینکه کارگران در هفته مورد بحث بخشی از کار روز پنج شنبه را انجام نداده اند لذا حدود ۱/۵ ساعت بدهکار میگردند از طرفی در مواردی که روز تعطیل رسمی با روز پنجشنبه ( تعطیل توافی ) مصادف شود کارگران کار روز پنجشنبه را در سایر روزهای هفته انجام داده اند معادل یک روز بستانکار خواهند شد که این بدهکاری و بستانکاری میتواند در پایان سال تهاتر گردد.(تعطیلات و مرخصی ها )

 

 

 


برچسب ها:
..