نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۲۹ خرداد ۱۳۹۶
نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم

پایه سنواتی را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است.

 

نکات مهم حقوق و دستمزد – بخش ششم : در کارگاه های دارای ۱۰ نفر کارگر و بیشتر مرخصی سالیانه کارگران ۲۶ روز کاری است که فقط ۹ روز آن می تواند در سال ذخیره شود.

 

مرخصی کارگران که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند۳۰ روز کاری در سال است.

 

در کارگاه های دارای ۹ نفر و کمتر کارگر میزان مرخصی سالانه با حقوق ۲۱ روز کاری بوده که کارگر فقط می تواند ۵ روز آن را ذخیره نماید.

 

در این قبیل کارگاهها مرخصی کارگرانی که به کارهای سخت و زیان آور اشتغال دارند ۲۴ روز کاری در سال می باشد.

 

 

تفاوت سنوات پایان کار با پایه سنوات کارگران

 

مزایای پایان کار طبق ماده۲۴ قانون کار درصورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یامدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب براساس آخرین حقوق مبلغی معادل یکماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.

 

 

در ادامه بخوانید:  بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت

پایه سنواتی:

پایه سنواتی را نباید با حق سنوات اشتباه گرفت. پایه سنواتی توسط شورای عالی کار برای هر سال مصوب می شود و معمولاً برای جبران حداقل دستمزد است.

 

پایه سنواتی در حقیقت بخشی از حقوق پایه است که به حداقل دستمزد اضافه شده و به کارگران حداقل بگیر، به صورت ماهیانه یا هر چند ماه یکبار یا در پایان سال پرداخت می گردد.

 

پرداخت پایه سنواتی فقط شامل کارگران حداقل بگیری می شود که یک سال یا بیشتر در کارگاه سابقه کار داشته باشند. در پرداخت پایه سنوات تفاوتی بین نوع قرارداد (موقت یا دائمی) وجود ندارد.

 

 

فعالیت های فصلی به کارهایی گفته می شود که بنا به ماهیتشان، در مقاطعی از سال تعطیل می شود.

 

کشاورزی، دامپروری و نیز، کار در برخی کارخانه ها، مانند کارخانه های قند یا کارخانه های تولید رُب گوجه فرنگی، در زمره چنین فعالیت هایی قرار می گیرد. به کارگران شاغل در این حرفه ها، کارگران فصلی می گویند.

 

کارگران فصلی به لحاظ حقوق و دستمزد تفاوتی با دیگر کارگران ندارند. قرارداد کاری آن ها مانند سایر کارگران منعقد می شود. ضمن این که، توجه به عرف، در موضوع دستمزد این دسته از کارگران، بیش از مشاغل دیگر اهمیت دارد.

در ادامه بخوانید:  بازنشستگی مشمولان قانون تامین اجتماعی

 

 

کارفرمایان موظف اند کارگران را طبق مقررات و قوانین مربوطه بیمه کنند.

بیمه کارگران فصلی، از لحاظ سوابق و احتساب بازنشستگی، تفاوتی با دیگر مشاغل ندارد.البته با توجه به پرداخت نشدن دستمزد در ایام تعطیلی کارگاه، حق بیمه دوران تعطیلی رد نمی شود. این مسئله لطمه ای به سوابق قبل و بعد از تعطیلی وارد نمی کند.

 

 

به نظر می رسد، با توجه به مفهوم بند «الف» ماده_۴ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما، در صورت پذیرش پرداخت حقوق ایام تعطیلی به کارگران فصلی، مکلف به پرداخت حق بیمه آن ها در این ایام نیز خواهد بود.

 

 

سئوال: در کارگاه ما، کارفرما به دلایل مختلف از حقوق کارگران کم می کند. وقتی دلیل آن را می پرسیم، پاسخ درست و حسابی نمی دهد. آیا کار او قانونی است؟

 

 

پاسخ: ماده ۴۵ قانون کار تصریح می کند که کارفرما فقط در این موارد می تواند از حقوق کارگر برداشت کند:

در ادامه بخوانید:  نکات مهم حقوق و دستمزد - بخش سوم

 

الف- موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب- هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده، وجهی به کارگر داده باشد

ج- اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است، طبق ضوابط مربوطه

 

 

د- چنانچه در اثر اشتباه محاسبه، مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه‍- مال الاجاره خانه سازمانی(که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است)، در صورتی که اجاره ای باشد، با توافق طرفین تعیین می گردد

و- وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.

 

 

 


برچسب ها:
..