نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
چهارشنبه - ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی

بخشنامه شماره ١۵سازمان تامین اجتماعی

نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی  : چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه

 

بخشنامه شماره  ١۵سازمان تامین اجتماعی چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی  را تشریح میکند.

 

موضوع:
چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی و بالعکس و موارد مرتبط با استرداد حق بیمه

 

 

دانلود بخشنامه شماره ١۵ سازمان تامین اجتماعی چگونگی نقل و انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی از سایرصندوقها به صندوق تأمین اجتماعی

 

در ادامه بخوانید:  حوادث ناشی از کار

 


برچسب ها:
..