بخشنامه ۱۹/۹۶/۲۰۰ماده ۱۹ اصلاحی موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­ها

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بخشنامه ۱۹/۹۶/۲۰۰ماده ۱۹ اصلاحی موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­ها

ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر:

 

بخشنامه ۱۹/۹۶/۲۰۰ مورخ۹۶/۲/۱۳(ابلاغ ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی)

 

 

به پیوست متن ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک­ پذیر (موضوع ماده ۱۴۹ قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی مصوب ۳۱/۰۴/۱۳۹۴) که بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ سازمان متبوع و طی نامه شماره ۱۶۲۶۷ مورخ ۰۴/۰۲/۱۳۹۶ دفتر وزارتی، به شرح ذیل به تصویب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می­گردد.

 

ماده ۱۹ اصلاحی بخش مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر:

 

 

موسسات مجاز می­باشند که دارایی­های استهلاک­ پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند، مشروط به اینکه فهرست دارایی­های مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی و یا در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط این مجموعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نماید.

 

در ادامه بخوانید:  شرایط نصب صندوق فروشگاهی اصناف

 

تبصره: حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

 
ضمنا در راستای مصوبه مذکور خاطر نشان می سازد، موسسات می­توانند در اولین سال استفاده از مقررات و ضوابط اجرایی دارایی­های استهلاک پذیر، دارایی­های تحصیل و خریداری شده قبل ازسال ۱۳۹۵ خود را با رعایت مفاد مقررات ماده ۱۹ اصلاحی یاد شده و تبصره آن، بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخ­های مقرر در جدول استهلاکات مالیاتی، مستهلک نمایند.

 

سید کامل تقوی نژاد-رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 


برچسب ها:
..