حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

دسته: حسابرسی
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۲ تیر ۱۳۹۵
حق‌الزحمه خدمات حسابرسی

هزینه‌های سربار مستقیم و سایر هزینه‌های قابل تخصیص به هر کار حسابرسی، معادل حداقل ۲۰ درصد حق‌الزحمه کل ساعت کار مستقیم حسابرسی، تعیین می‌شود.

 

جامعه حسابداران رسمی نرخ مبنای تعیین حق‌الزحمه ارائه خدمات حسابرسی سال ۹۵ را حسابداران رسمی شاغل انفرادی و مؤسسات حسابرسی اعلام نمود.

 

۱- به موجب مفاد مواد ۴ و ۵ آئین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی جامعه حسابداران رسمی ایران (لازم‌الاجرا از تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۴)، حداقل نرخ مبنای محاسبه حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی برحسب رتبه‌های شغلی حسابرسان، برای سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر اعلام می‌گردد:

 

 

ردیف رتبه های حرفه ای نرخ پایه حق الزحمه ساعتی -ریال
۱ کمک حسابرس ۰۰۰ر۱۰۲
۲ حسابرس ۰۰۰ر۱۵۳
۳ حسابرس ارشد ۰۰۰ر۳۰۶
۴ سرپرست حسابرسی ۰۰۰ر۴۵۹
۵ سرپرست ارشد حسابرسی ۰۰۰ر۶۱۲
۶ مدیر حسابرسی ۰۰۰ر۸۱۶
۷ شریک حسابرسی ۰۰۰ر۰۲۰ر۱

در ادامه بخوانید:  حسابرس بورس تهران

 

۲- رعایت حداقل نرخ‌های پایه حق‌الزحمه ساعتی رتبه‌های حرفه‌ای، در محاسبات حق‌الزحمه پیشنهادی خدمات حسابرسی ضروری است و اعمال مبالغ بیشتر از نرخ‌های فوق، حسب توافق طرفین مجاز است.

 

 

۳- هزینه‌های سربار مستقیم و سایر هزینه‌های قابل تخصیص به هر کار حسابرسی، معادل حداقل ۲۰ درصد حق‌الزحمه کل ساعت کار مستقیم حسابرسی، تعیین می‌شود.

 

 

۴- برای هر کار حسابرسی باید فرم برآورد بودجه ساعتی انجام آن (به تفکیک سرفصل حسابها و عناوین مورد رسیدگی و رتبه‌های شغلی مسئول رسیدگی)، همراه با مستندات برآورد بودجه تهیه و تنظیم شود.

 

 

۵- ترکیب رتبه‌های شغلی کارکنان حرفه‌ای مأمور در هر کار حسابرسی، باید با رعایت ضوابط و مقررات تعیین شده در آئین‌نامه جدید سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای (لازم‌الاجرا از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۵)، تعیین گردد.

در ادامه بخوانید:  حسابرس

 

 

۶- حق‌الزحمه خدمات حسابرسی، شامل حق‌الزحمه ساعت کار مستقیم حسابرسان مأمور در هر کار حسابرسی طبق بودجه ساعتی برآورد شده و هزینه‌های سربار قابل تخصیص هر کار می‌باشد.

 

 

۷- عدم رعایت ضوابط این آئین‌نامه، بر امتیاز پرسشنامه‌های آئین‌نامه نظارت حرفه‌ای (موضوع ماده ۳۱ اساسنامه) مؤثر بوده و در طبقه‌بندی حسابداران رسمی شاغل و مؤسسات حسابرسی لحاظ خواهد شد. به علاوه عدم رعایت ضوابط این آئین‌نامه و نیز آئین‌نامه جدید سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای بند ۵ فوق، مشمول تنبیهات انضباطی ردیف‌های ۷۶ و ۷۷ جدول تخلفات و تنبیه‌های انضباطی موضوع ماده ۱۹ آئین‌نامه اجرایی هیئت‌های انتظامی موضوع ماده ۴۱ اساسنامه خواهد شد.

در ادامه بخوانید:  مفهوم استقلال حسابرس

منبع» جامعه حسابداران رسمی ایران

 

 


برچسب ها:
..