محاسبه مالیات حق واگذاری های محل (سرقفلی)

دسته: مالیات
بدون دیدگاه
دوشنبه - ۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
محاسبه مالیات حق واگذاری های محل (سرقفلی)

شورای عالی مالیاتی : تاریخ تحویل یا تصرف یا تنظیم سند رسمی هر کدام که مقدم باشد را تاریخ انتقال حق واگذاری محسوب نموده است.

 محاسبه مالیات حق واگذاری های محل (سرقفلی) : ابتدای عملکرد سال ۱۳۹۶ کلیه نقل و انتقالات املاک و حق واگذاری های محل (سرقفلی) وفق مقررات ماده ۵۹ اصلاحی مصوب ۱۳۸۲/۱۱/۲۷ رسیدگی و محاسبه خواهد شد.

 

 

۲۳۲/۹۴۱/ص  ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ نظر دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی

 

 

ضمناً با در نظر داشتن مفاد بخشنامه شماره ۹۹/۹۵/۲۳۰ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۲ در خصوص ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورت جلسه شماره ۶-۲۰۱ مورخ ۱۳۹۵/۰۸/۱۲ و وفق مفاد رأی شماره ۲۰۸۹/۴/۳۰ مورخ ۱۳۷۴/۰۳/۲۴ شورای عالی مالیاتی (تصویر پیوست) که تاریخ تحویل یا تصرف یا تنظیم سند رسمی هر کدام که مقدم باشد را تاریخ انتقال حق واگذاری محسوب نموده است؛

در ادامه بخوانید:  سرقفلی ملک تجاری

 

 

خاطرنشان می سازد که کلیه نقل و انتقالات املاک و حق واگذاری محل هایی (سرقفلی) که تاریخ تحویل یا تصرف یا تنظیم سند رسمی آن از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ لغایت ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ بوده طبق مقررات بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ رسیدگی،

 

 

محاسبه و وصول خواهد شد و عدم رسیدگی و یا عدم قطعیت یا پرداخت مالیات پرونده هایی که وفق مقررات اخیرالذکر فرآیندهای رسیدگی و محاسبه مالیات را طی نموده، موجبی به توقف اجرای مقررات مورد بحث و برای رسیدگی و وصول مالیات متعلقه در سال ۱۳۹۶ نمی باشد.

 

محمد برزگری

سرپرست دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی

در ادامه بخوانید:  آیین نامه اجرایی موضوع بند 11 ماده 148 قانون مالیات ها

 

 

 

 

 

برچسب ها: