حق ماموریت و فوق العاده مأموریت کارمندان دولت

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
حق ماموریت و فوق العاده مأموریت کارمندان دولت

ماموریت و فوق العاده مأموریت کارکنان دولت

 

مبلغ حق ماموریت و فوق العاده مأموریت روزانه کارمندان دولت در سال ۹۶ چقدر است؟ : بر اساس ماده۱۳ ضوابط اجرایی بودجه ۹۶ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاههای اجرایی مشمول این تصویبنامه

 

که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام میشوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هریک از بندهای این تصویبنامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت است.

 

 

سایر موارد مطابق آییننامه فوقالعاده روزانه موضوع بند (ث) ماده ۳۹ قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت

 

 

هیئت وزیران در جلسات ۱۶ /۱ /۱۳۹۶ و ۲۰ /۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵ /۱ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را بتصویب کرد.

 

 

این مقرره در جلسات مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶و ۱۳۹۶/۰۱/۲۰هیئت وزیران تصویب و با شماره ۵۷۱۳مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

 
مطابق با تبصره۱ این ماده در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد ۵۰% از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

 

تبصره۲ـ کارمندان وزارت راه و شهرسازی که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راهها موظف به انجام مأموریتهای مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود هستند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱ (این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوقالعاده مربوط به آنها قابل پرداخت خواهد بود.

در ادامه بخوانید:  بازنشستگی مشمولان قانون تامین اجتماعی

 

 


برچسب ها:
..