پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش دوم

دسته: حقوق و دستمزد
بدون دیدگاه
سه شنبه - ۲۹ فروردین ۱۳۹۶
پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش دوم

کارگاههای خانوادگی مشمول قانون کار نیستند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. از شعبه مربوطه درخواست بازرسی کنید.

 

پرسش و پاسخ بیمه ای – بخش دوم : کارگاه‌های خانوادگی مشمول قانون کار نیستند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند.

 

 

به مدت ۱۰سال سابقه بیمه دارم امسال من و همسرم یک واحد دامداری تاسیس کردیم و پروانه آن به نام خانم من است. بنده هم از کار قدیمی جداشده وبه این کار مشغول بجای کارگرهستم سوال من این است که ایا من می توانم بیمه این کارگاه که کار فرما همسر بنده هست بشوم ؟

 

کارگاههای خانوادگی مشمول قانون کار نیستند ولی مشمول قانون تامین اجتماعی هستند. از شعبه مربوطه درخواست بازرسی کنید.

 

پیمانکاری که کارگر نداشته باشد مشمول قانون بیمه نمی‌شود.

در ادامه بخوانید:  حق بیمه کارآموزان

 

 

قراردادی که فقط شخص پیمانکار انجام دهد و کارگری نداشته باشد مشمول بیمه و ضریب نیست.

 

 

 

 آیا قرارداد مشاوره بازنشستگان کارکنان سازمان مشمول بیمه میباشد در حسابرسی مشمول شده است.

 

البته باید متن قرارداد مورد بررسی قرار گیرد. ولی اگر این قرارداد با شخص بازنشسته باشد مشمول بیمه نیست ولی اگر با شخص حقوقی باشد که فرد بازنشسته هم یکی از نفراتی باشد که کار را انجام می دهد مشمول بیمه می شود. در هر صورت قراردادی که فقط شخص پیمانکار انجام دهد و کارگری نداشته باشد مشمول بیمه و ضریب نیست.

 

 

در ادامه بخوانید:  بیمه بیکاری در کارگاه‌های خانوادگی

 

افرادی که مقرری بیمه بیکاری می‌گیرند اگر دوباره کار کنند چه می‌شود؟ 

 
اگر سازمان متوجه شود افرادی که مقرری بیمه بیکاری می گیرند دوباره کار می کنند باید تمام دریافتی را بازگردانند.

 
من اگر به عنوان کارفرما افرادی را که از بیمه بیکاری استفاده می کنند را بکار بگیریم آیا مسئولیتی دارد ؟و اگر قرارداد ببندیم آیا بیمه بیکاری آنها قطع می شود؟

 

برای کارفرما مسئولیتی ندارد ولی اگر سازمان متوجه شود بیمه شده مقرری بگیر باید تمام مبالغ دریافتی را مسترد کند.

 

 


برچسب ها:
..