نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
شنبه - ۱۹ فروردین ۱۳۹۶
نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول

بازرسی در صندوق تأمین اجتماعی به دو روش صورت می گیرد: 1- بازرسی از کارگاه ها 2- بازرسی از دفاتر قانونی

 

نکات مهم بازرسی بیمه – بخش اول : هدف از انجام بازرسی از کارگاه ها، شناسایی بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی و فراهم نمودن امکان استفاده آنان از مزایای مندرج در قانون می باشد.

 

بازرسی در صندوق تأمین اجتماعی به دو روش صورت می گیرد: 1- بازرسی از کارگاه ها 2- بازرسی از دفاتر قانونی

 

 
جایگاه قانونی بازرسی:
1- ماده 47 قانون: کارفرمایان مکلفند صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان، همچنین دفاتر و مدارکی را در هنگام مراجعه بازرس صندوق در اختیار وی بگذارند.

 

بازرسان می توانند از تمام یا قسمتی از دفاتر و مدارک مذکور رونوشت یا عکس تهیه و برای کسب اطلاعات لازم به هر یک از رؤسا و کارمندان و کارگران کارگاه و مراجع ذیربط مراجعه نمایند. بازرسان صندوق حق دارند، کارگاه های مشمول قانون را مورد بازرسی قرار دهند، دارای همان اختیارات و مسئولیت های مذکور در مواد 52 و 53 قانون کار خواهند بود.

 
2- ماده 102 قانون: در صورتی که کارفرما یا نماینده او از اقدامات بازرسی صندوق جلوگیری نموده یا از ارائه دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کند، به جزای نقدی محکوم خواهد شد. گزارش بازرسان صندوق در این خصوص در حکم گزارش ضابطین دادگستری است.

در ادامه بخوانید:  مطالبات مشکوک الوصول

 
3- ماده 40 قانون: در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 قانون مزبور خودداری کند، صندوق حق بیمه را رأساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول می نماید.

 
تقسیم بندی کارگاه ها از نظر واحد بازرسی:
هر چند طبق قانون صندوق می تواند از هر یک از گروه های ذیل و به تشخیص مدیران ذیربط بازرسی نماید اما به علل گوناگون از جمله کمبود پرسنل، مدیریت بهینه و اولویت بندی های مورد نظر، ماده 92 قانون و… کارگاه ها را به گروه های ذیل تقسیم بندی نموده است هر چند که در آینده نیز ممکن است این تقسیم بندی دچار تغییرات دیگری، بنا به ضرورت شود.

 
گروه اول: کارگاه های بزرگ (بالای 50 نفر کارگر) که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را به صندوق ارسال می نمایند، مؤسسات و صندوق های دولتی و فعالیت های پیمانکاری (قراردادهای مشمول ماده 38 قانون). این گروه از کارگاه ها نیاز به انجام بازرسی ندارند.

 
گروه دوم: کارگاه های دارای کارگر که صورت مزد و حقوق بیمه شدگان را ارسال می نمایند. بازرسی از این کارگاه ها براساس آخرین لیست ارسالی به صندوق انجام می گیرد که فقط نام افرادی که در کارگاه اشتغال دارند ولی لیست آن ها ارسال نمی شود در گزارش بازرسی درج می شود.

در ادامه بخوانید:  حسابداری مدیریت

 
گروه سوم: کارگاه های دارای کارگر که صورت مزد و حقوق کارگران خود را به صندوق ارسال نمی کنند. در مورد این کارگاه ها اسامی و مشخصات تمامی افراد شاغل در گزارش بازرسی درج می شود.

 
گروه چهارم: کارگاه های تعطیل یا فاقد کارگر که در شعبه دارای پرونده مطالباتی راکد و نیمه فعال و دارای سابقه هستند. این کارگاه ها مادامی که جزو کارگاه های گروه های دوم و سوم قرار نگیرند نیازی به انجام بازرسی ندارند. صدور گواهی جهت تمدید یا صدور پروانه کسب و نقل و انتقال کارگاه با وصول بدهی براساس پرونده مطالباتی بلامانع خواهد بود.

 
گروه پنجم: کارگاه هایی که در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سابقه هستند و کارفرمایان آن ها درخواست گواهی جهت صدور یا تمدید جواز کسب صنفی، یا صدور و یا تمدید پروانه بهره برداری یا درخواست مفاصاحساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند. در مورد کارگاه های گروه پنجم رعایت موارد زیر ضروری است:

 
1- در مورد کارگاه هایی که درخواست گواهی جهت صدور و یا تمدید جواز کسب صنفی یا پروانه بهره برداری دارند، نیازی به انجام بازرسی از کارگاه ها نمی باشد.

در ادامه بخوانید:  آئین نامه اجرای حسابداری تعهدی

 
2- در مورد کارگاه هایی که درخواست مفاصاحساب (استعلام دفترخانه) جهت نقل و انتقال کارگاه را دارند به سرعت بازرسی انجام می گیرد.

 

نکته: در مورد کارگاه های جدیدالتأسیس که برای اولین بار اقدام به ارسال صورت مزد و حقوق می نمایند، در شعبه فاقد پرونده مطالباتی و سابقه هستند، نیازی به انجام بازرسی قبل از دریافت لیست نمی باشد، لازم به ذکر است پس از دریافت لیست (با تخصیص کد کارگاه) همانند کارگاه های گروه دوم بازرسی می شوند.

 

 


برچسب ها:
..