عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر

دسته: حسابداری
بدون دیدگاه
پنج شنبه - ۱۷ فروردین ۱۳۹۶
عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر

در صورتیكه تعیین درآمد واقعی مودی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی وجود داشته باشد ،تعیین درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی انجام دهد.

عدم ثبت رویداد مالی و رد دفاتر :  اگر مودی دفاتر و اسناد را به طور کامل ارائه کند و دفاتر و اسناد از لحاظ ظاهری هیچ مشکلی نداشته باشند لیکن برخی از هزینه ها مانند هزینه آب و برق و ,, در دفاتر ثبت نشده باشد، آیا اداره امور مالیاتی می تواند دفاتر را رد کند و مالیات را به طور علی الراس محاسبه کند یا خیر؟

 

 

عدم ثبت هزینه های جاری مانندآب،برق،گاز،تلفن و سایر هزینه های جاری از مصادیق عدم ثبت رویداد مالی تلقی شده و موجب مردودی دفاتر قانونی می شود لیکن صرف مردودی دفاتر قانونی موجب تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس نخواهد بود و در اینگونه موارد (مردودی دفاتر)در صورت تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق علی الراس واحد مالیاتی می بایست گزارش توجیهی در خصوص عدم تعیین درآمد مشمول مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی پیوست گزارش خود نماید.

در ادامه بخوانید:  پیشرفت در حسابداری - بخش سوم

 

طبق تبصره ذیل ماده ٩٧ قانون م م ،در صورتیکه تعیین درآمد واقعی مودی از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی وجود داشته باشد واحد مالیاتی مکلف است(مکلف است نه مجاز)تعیین درآمد مشمول مالیات را از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی انجام دهد.

 

لذا با عنایت به توضیحات داده شده ،چون عدم ثبت هزینه های جاری ماهیت درآمدی نداشته (فاقد بار مالیاتی ست)می توان بدون إرجاع پرونده به هیات بند٣طبق تبصره ذیل ماده ٩٧قانون م م از طریق رسیدگی به دفاتر قانونی عمل نمود.

 

 

در حسابرسی مالیاتی ،عدم ثبت رویداد مالی و عدم شناسایی(یاشناسایی کمتر از واقع)دو مقوله متفاوت است .در بحث عدم ثبت رویداد مالی،یک رویداد مالی اتفاق افتاده ولی در دفاتر ثبت نگردیده است (مثل عدم ثبت هزینه برق)

در ادامه بخوانید:  حسابداری خریدهای خارجی

 

لیکن در بحث عدم شناسایی(یا شناسایی کمتر از واقع)رویداد مالی یا اتفاق نیفتاده(مورد عدم شناسایی تسعیر ارز یا ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان)و یا رویداد مالی اتفاق افتاده و ثبت شده لیکن کمتر شناسایی شده است(مثل عدم استفاده از روش درصد پیشرفت کار در پیمانکاری)

 

حال باید توجه داشت که عدم ثبت رویداد مالی از موارد ردی دفاتر بوده لیکن عدم شناسایی (یا شناسایی کمتر از واقع)از موارد ردی دفاتر نمی باشد و در اینگونه موارد (عدم شناسایی)واحد مالیاتی می تواند با استفاده از اسناد و مدارک کافی نسبت به شناسایی درآمد شناسایی نشده( و یا کمتر شناسایی شده)اقدام و در تعیین درآمد مشمول مالیات لحاظ نماید.

 

در ادامه بخوانید:  آموزش دفتر نویسی در حسابداری

 


برچسب ها:
..