بخشنامه 137110 انتقال حسابهای شرکت‌ های دولتی به بانک مرکزی

دسته: قوانین
بدون دیدگاه
شنبه - ۲۱ اسفند ۱۳۹۵
بخشنامه 137110 انتقال حسابهای شرکت‌ های دولتی به بانک مرکزی

رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای به تاریخ ۱۶ اسفند به کلیه شرکت های دولتی بجز بانک ها و بیمه های دولتی، دستور داد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی حساب های بانکی خود را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نمایند.

بخشنامه 137110 انتقال حسابهای شرکت‌ های دولتی به بانک مرکزی :  در اجرای اصل ۵۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با عنایت به مفاد ماده ۹۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین به استناد ماده ۳ و بند ز ماده ۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)،

 

تمامی شرکت های دولتی موضوع مواد ۴ و ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت های دولتی موضوع بند ۳ ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به استثنای بانک ها و بیمه های دولتی،

 

مکلفند ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی حساب های بانکی خود اعم از حساب های درآمدی و پرداخت را با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نمایند.

در ادامه بخوانید:  گواهی انحصار وراثت

 

 

رئیس جمهور با ارسال بخشنامه ای به تاریخ ۱۶ اسفند به کلیه شرکت های دولتی بجز بانک ها و بیمه های دولتی، دستور داد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه تمامی حساب های بانکی خود را نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح و حساب های خود نزد سایر بانک ها را مسدود نمایند.

 

عدم اقدام شرکت های مذکور در اجرای مفاد این بخشنامه در حکم تصرف در وجوه عمومی تلقی می گردد.

 

 

فهرست شرکتهای دولتی مشمول این بخشنامه در پورتال اداره کل خزانه به نشانی www.khazaneh.mefa.gov.ir موجود است.

 

بخشنامه رییس جمهور

 


برچسب ها:
..